Vabimo vas na 19. sejo sveta zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani, ki bo

v ČETRTEK, 28. SEPTEMBRA 2023,

ob 18. uri  V ZBORNICI MATIČNE ŠOLE V DOLU

Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Potrditev zapisnika 17. seje sveta zavoda z dne 4. 7. 2023, 18. korespondenčne seje sveta zavoda, ki je potekala od 13. 7. do 18. 7. 2023 in izredne seje sveta zavoda z dne 4. 8. 2023.
3. Obravnava in sprejem Poročila o uresničevanju letnega delovnega načrta za šolsko leto 2022/2023.
4. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2023/2024.
5. Seznanitev s poročilom Komisije za izvedbo predhodnega postopka imenovanja ravnatelja OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani, določitev datuma predstavitev prijavljenih kandidatov in odločitev za pridobitev mnenj občine, sveta staršev in zaposlenih.
6. Pobude in predlogi članov sveta.

Predsednica sveta zavoda

Erika Frantar

 

Vabilo na 19. sejo sveta zavoda

 

Gradivo

K točki 2: SVET ZAVODA – izredna seja

Zapisnik 17. seje Sveta zavoda_4. 7.2023

Zapisnik 18. (korespondenčne) seje Sveta zavoda_13.-18.7.2023

K točki 3: Poročilo o uresničevanju LDN 2022_23, OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani ,

Poročilo o uresničevanju LDN vrtca za šol. leto 2022-23

K točki 4: Letni delovni načrt šole 2023_24 OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani

Letni delovni načrt vrtca za šol. leto 2023-24

 

 

(Skupno 355 obiskov, današnjih obiskov 1)