ŠOLSKA PREHRANA

Učencem nudimo štiri obroke (zajtrk, dopoldanska malica, kosilo in popoldanska malica).

DIETNA PREHRANA

V začetku šolskega leta starši ali zakoniti zastopniki oddajo obrazec – potrdilo o medicinsko indicirani dieti za otroka  za predpisano dieto organizatorici šolske prehrane Mojci Tkalec Zoran, tel 030 641 004.

SPREMEMBA NAROČILA PREHRANE

Starši ali zakoniti zastopniki ste za odsotnega učenca dolžni pravočasno odjaviti posamezni obrok.

Posamezni obrok je pravočasno odjavljen oz. prijavljen, če se ga odjavi oz. prijavi do 10.00 ure  za naslednji  dan.

POMEMBNO: Pri odjavi prehrane starši ali zakoniti zastopniki navedejo, do katerega dne bo učenec predvidoma odsoten.

Če je otrok odsoten tudi po datumu, ki so ga sporočili, morajo nadaljevanje odjave ponovno javiti (datum).
Če se otrok vrne v šolo po dnevu, do katerega je bila narejena odjava, ni potrebno javiti prisotnost otroka.

Posamezni obrok za odsotnega učenca so starši dolžni pravočasno odjaviti. Obrok je PRAVOČASNO ODJAVLJEN, če ga starši ali zakoniti zastopniki odjavijo en delovni dan prej do 10.00 ure.

Če obrok ni odjavljen pravočasno, ste dolžni poravnati polno ceno obroka, vključno s subvencijo.

 

Po preteku odjave posameznega obroka /obrokov velja, da je učenec zopet prijavljen na vse obroke, če starši ali zakoniti zastopniki niste pravočasno podaljšali odjave. Starši ali zakoniti zastopniki lahko odjavite ali prijavite posamezni obrok v eAsistentu (modul Prehrana) ali http://www.os-jmdol.si/prehrana/e-odjavaprijava/

Preklic prehrane za nazaj ni mogoč.

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, na dnevih dejavnosti, ekskurzijah ter taborih na katerih sodeluje v imenu šole, šolsko prehrano odjavi razrednik ali strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti.

 

(Skupno 5.179 obiskov, današnjih obiskov 2)