Vodilni in vodstveni delavci

ravnatelj Gregor Pečan 01 564 73 17
pomočnica ravnatelja Janja Klander Merc 01 563 90 24
pomočnica ravnatelja Miša Stržinar 059 33 70 45
vodja Podružnične šole Dolsko Zvonka Miklavc 01 564 71 47
vodja Podružnične šole Senožeti Lilijana Meden Fuchs 01 564 02 35

 

Strokovni delavci

psihologinja Špela Debeljak 059 33 68 35
socialna pomoč Maša Zemljič
socialni pedagoginji Darja Moder Urbanč, Maja Cerar
specialne in rehabilitacijske pedagoginje, inkluzivne pedagoginje Nina Fricelj, Ksenja Kržišnik Ficko, Eva Križnik, Špela Razpotnik

 

knjižničarke

Andreja Peklaj Zibelnik, Darja Dukarič, Marjeta Žibert

 

organizatorka šol. prehrane

Mojca Tkalec Zoran 059 33 68 32
računalnikarja Tomaž Bahč, Mira Bokalič

 

Administrativno – finančni delavci

 

poslovna sekretarka

Metka Lupše 01 564 70 67
računovodkinja Nataša Kuret 059 33 68 37
knjigovodkinja Irena Potokar 059 33 68 37
knjigovodkinja in administratorka Mateja Amon 01 564 48 24

 

Tehnični delavci

MŠ Dol PŠ Dolsko PŠ Senožeti
hišniki Jože Erzar, Bojan Debenec Primož Peršin Stanko Rovšek
vozniki šol. kombija Vlado Tomašič, Primož Peršin, Stanko Rovšek, Jože Erzar, Bojan Debenec
vodja kuhinje Rajko Pečan
kuhar, kuharica Uroš Ceglar, Natalija Jazbinšek, Veronika Kreže
kuharske pomočnice Urška Erzar, Jožica Kavšek, Marija Morela, Katarina Vode

A. Debevec,

A. J. Černivec

Marija Morela
čistilke Nataša Merčun, Dragica Boštjančič, Klavdija Dornik, Tanja Pavlović, Bernarda Ribič, Marija Ribič, Martina Slobodnik

Majda Ivanušič

Ifeta Memić,

Anica Štefančič

Marija Morela

Pedagoški delavci

(Skupno 5.276 obiskov, današnjih obiskov 7)