Namen Šolskega sklada je pomoč učencem iz socialno manj spodbudnih okolij in financiranje nadstandardnih dejavnosti, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, da se na ta način zagotovijo enake možnosti. Učencem želimo zagotoviti boljšo kakovost vzgojno-izobraževalnega dela, kamor sodijo obogatitveni vzgojno-izobraževalni programi, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno. Šolski sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, občanov, donacij in drugo. 

V letošnjem šolskem letu bo Šolski sklad uresničeval naslednje naloge:  

  • pomoč pri udeležbi na dejavnostih ob pouku (TŽVN, šola v naravi …),
  • zviševanje standarda pouka, 
  • nakup nadstandardne opreme, 
  • pomoč v izrednih socialnih oz. materialnih okoliščinah družine. 

 

Upravni odbor šolskega sklada se bo sestajal na sejah upravnega odbora ali dopisno preko elektronske pošte odbora.  

PREDSTAVNIKI STARŠEV  STROKOVNI DELAVCI ZAVODA  MANDAT

Ga. Anja Divjak,

predsednica upravnega odbora Šolskega sklada,

Ga. Ksenija Kržišnik Ficko 2 leti
Ga. Aleksandra Lampret Ga. Lilijana Meden Fuchs 2 leti
Ga. Mateja Novak Kukovič Ga. Mia Prudo  2 leti
Ga. Katja Vidmar   2 leti

 

OBRAZCI:

Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije

DOPIS šolski sklad 2023_1

NAMENITEV DELA DOHODNINE ŠOLSKEMU SKLADU_1

(Skupno 1.558 obiskov, današnjih obiskov 1)