ŠOLSKA KNJIŽNICA

Šolska knjižnica je informacijsko in učno središče šole, ki podpira sodobno učenje in poučevanje. V njej so zaposlene Andreja Peklaj Zibelnik, Darja Dukarič in Maxi Kranjec, v podružnični šoli Senožeti pa jo ureja in vodi izposojo Barbara Skubic.

Učenci lahko šolsko knjižnico obiščejo posamezno ali z oddelkom. Izposodijo si lahko knjige za domače branje, bralno značko in prostočasno branje, pripravljajo referate, plakate in projektne naloge, bogatijo pri pouku pridobljeno znanje, rešujejo knjižne uganke in kvize, izberejo in predstavijo svojo najljubšo knjigo, si ogledajo priložnostne razstave, ali pa le prelistajo zanimivo revijo oz. knjigo.

Knjige si lahko izposodijo za 14 dni. Po preteku tega roka morajo knjige vrniti v knjižnico oziroma lahko izposojo podaljšajo še za 14 dni. Izposojo posamezne knjige je mogoče podaljšati enkrat. Izjema so knjige za domače branje, ki jih imajo učenci lahko doma le dva tedna.

Knjižnica pripravlja razne projekte za učence šole: Bralni maraton, Bralni nahrbtnik, Knjižnično – muzejski kviz, Rastem s knjigo (7. razred), ter Bralni klub za zaposlene delavce šole.
V knjižnici poteka knjižničarski krožek. Namenjen je učencem, ki bi radi bolje spoznali delo knjižničarja.

Šolska knjižnica je praviloma odprta po urniku, ki se vsako šolsko leto spreminja glede na pedagoške obveznosti knjižničark.
Knjižnici na podružničnih šolah sta odprti enkrat ali dvakrat na teden. Če so knjižničarke po nalogu vodstva razporejeni na katero od dejavnosti šole, je takrat knjižnica zaprta.

(Skupno 2.347 obiskov, današnjih obiskov 1)