Erasmus+

Erasmus+ je program EU, ki podpira izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport v Evropi.

Program za obdobje 2021-2027 namenja velik poudarek socialnemu vključevanju, zelenemu in digitalnemu prehodu ter spodbujanju udeležbe mladih v demokratičnem življenju.

Podpira prednostne naloge in aktivnosti, določene v okviru evropskega izobraževalnega prostora, akcijskega načrta za digitalno izobraževanje in evropskega programa znanj in spretnosti.

Erasmus+ ponuja priložnosti za mobilnost in sodelovanje na naslednjih področjih:

  • visokošolsko izobraževanje,
  • poklicno izobraževanje in usposabljanje,
  • šolsko izobraževanje (vključno s predšolsko vzgojo in varstvom),
  • izobraževanje odraslih,
  • mladi,
  • šport.

 

Projekt Erasmus + je evropski program za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, ki spodbuja mednarodno sodelovanje med izobraževalnimi ustanovami. Učiteljici Nina Kocjan in Kaja Toplišek se bosta v letošnjem šolskem letu pridružili projektu Erasmus +, katerega glavni cilj je izboljšati uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) v naši šoli ter deliti primer dobre prakse. V okviru projekta bodo razvijali nove pristope k uporabi IKT v izobraževanju in ustvarjali konkretne rešitve za izboljšanje učenja in poučevanja. S svojim delom bosta prispevali k razvoju in izmenjavi znanja ter izkušenj na področju digitalne tehnologije v izobraževanju, kar bo koristilo šoli in učiteljem.

 

 

(Skupno 167 obiskov, današnjih obiskov 1)