Nacionalno preverjanje znanja – 9. razred

Obvestilo o vpogledih v ovrednotene NPZ za učence in starše učencev 9. razredov:

Vpogledi učencev 9. razreda v ocenjene preizkuse NPZ potekajo v elektronski obliki. Šola bo učencem omogočila vpoglede v prisotnosti učitelja v času od ponedeljka, 3. 6. 2024, do srede, 5. 6. 2024. V času vpogledov bodo učenci, če bodo menili, da je določena naloga v preizkusu napačno ovrednotena, ob pomoči učitelja oddali t.i. zahtevo za poizvedbo o ustreznosti vrednotenja. Zahtevo nato šola posreduje RIC-u.

Starši lahko do ocenjenih preizkusov in izpisa dosežkov učenca v obliki pdf neposredno dostopate od doma preko spletne strani http://npz.ric.si. Na omenjeni spletni strani se prijavite s šifro učenca, ki jo je učenec prejel prvi dan preverjanja NPZ, in njegovo številko EMŠO. Neposreden dostop od doma do ovrednotenih preizkusov znanja je za učence in starše mogoč od ponedeljka, 3. 6. 2024, od 8. ure, do srede, 5. 6. 2024, do 22. ure.Nacionalno preverjanje znanja: Informacije za starše in učence

Informacije o poteku NPZ 2024 (dokument za učence)

Informacije o poteku NPZ 2024 (dokument za starše)

Koledar izvedbe NPZ 2023-2024

V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja (NPZ), s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom. NPZ je zunanje preverjanje znanja, postopek izvedbe NPZ-ja pa zagotavlja vsem učencem enake možnosti pri izkazovanju znanja, saj se preverjanje izvaja ob istem času in pod enakimi pogoji za vse učence v državi. NPZ je za učence 6. in 9. razreda obvezno.

V 9. razredu se v okviru NPZ preverja znanje iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki je na naši šoli v šolskem letu 2023/24 zgodovina.

Preverjanje znanja poteka prvi in drugi teden v mesecu maju tekočega šolskega leta. Izvede se v enem roku. V kolikor se učenec ne more udeležiti NPZ v predvidenem roku, NPZ iz tistega predmeta ne opravlja. NPZ se opravlja samo pisno in traja pri posameznem predmetu 60 min. Učenci z odločbami o usmeritvi so upravičeni do prilagojenega izvajanja NPZ.

Državni izpitni center (RIC) v juniju šolam, učencem ter staršem prek spleta omogoči dostop do elektronsko ovrednotenih preizkusov znanja in izpisa dosežkov (v obliki pdf). Rezultati so dostopni prek spletni strani http://npz.ric.si s pomočjo šifre učenca, ki jo učenec prejme prvi dan opravljanja NPZ, in številke EMŠO. Učenci so z rezultati preverjanja znanja seznanjeni tudi pri urah posameznega predmeta, ki se preverja na NPZ. Vpogledi v ovrednotene preizkuse znanja na šoli potekajo v elektronski obliki.

Če učenec ali starši ob vpogledu podvomijo v vrednotenje nalog v preizkusu znanja, imajo možnost poizvedbe. Poizvedba je presoja, ali so naloge ovrednotene v skladu z navodili za vrednotenje. Število doseženih točk se po poizvedbah lahko poveča, zniža ali ostane enako.

Dosežki NPZ so dodatna informacija o znanju učencev in ne vplivajo na zaključno oceno pri posameznem predmetu.

Dosežki učenca se vpišejo na posebno obvestilo, ki je priloga k spričevalu. Če učenec in starši menijo, da je pri ugotavljanju dosežka učenca prišlo do napake, lahko starši v treh dneh po prejemu obvestila o dosežkih pri ravnatelju vložijo obrazložen ugovor.

DODATNE INFORMACIJE o NPZ najdete na spletni strani Državnega izpitnega centra, kjer si lahko ogledate tudi primere pisnih preizkusov iz preteklih let.

Melita Filo Šuligoj, namestnica ravnatelja za NPZ

(Skupno 3.587 obiskov, današnjih obiskov 1)