Vizija Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani œ

Vizija naše šole je vzgoja za vrednote prijateljstva in spoštljivih odnosov.

Skupaj si bomo prizadevali za čim bolj kakovostno znanje, za zdrav način življenja, za odgovornost do sebe in drugih ter za skrb za zdravo okolje.

V pomoč nam bo življenjski zgled Janka Modra, po katerem nosi naša šola ime, njegova že pregovorna delavnost, vztrajnost in osebna poštenost, velika domoljubnost in ob vsem tem – skromnost.



Podatki o ustanovitelju in šoli

Občina Dol pri Ljubljani je z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Janka Modra, Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 55/2007) ustanovila na področju predšolske vzgoje in osnovnega šolstva javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovno šolo Janka Modra, Dol pri Ljubljani. Ta odlok je bil v letu 2010 dvakrat dopolnjen z Odlokoma o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi (Uradni list RS, št. 17/2010 in Uradni list RS, št. 79/2010).
V njegovo sestavo sodijo: matična šola v Dolu pri Ljubljani (v šol. l. 2014/2015 jo obiskuje 472 učencev), Podružnična šola Dolsko (125 učencev), Podružnična šola Senožeti (24 učencev), Vrtec pri OŠ Janka Modra (272 otrok) in Knjižnica Jurij Vega.

(Skupno 8.303 obiskov, današnjih obiskov 1)