Vabimo vas na 12. sejo sveta zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani, ki bo

v SREDO, 23. NOVEMBRA 2022,

OB 18.  URI V ZBORNICI MATIČNE ŠOLE V DOLU

Predlog dnevnega reda:

  1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
  2. Potrditev zapisnika 11. seje sveta zavoda z dne 29. 9. 2022.
  3. Ponovni razpis nadomestnih volitev predstavnika v svet zavoda.
  4. Obravnava predloga in sprejem cenika najemov prostorov zavoda.
  5. Pobude in predlogi članov sveta.

 

Predsednica sveta zavoda

Erika Frantar

 

Vabilo na 12. sejo sveta zavoda nov. 2022

Gradiva:

K točki 2: Zapisnik 11. seje Sveta zavoda_29. 9. 2022

K točki 4: Predlog cenika uporabe šolskih prostorov

(Skupno 119 obiskov, današnjih obiskov 1)