Vabimo vas na 1. sejo sveta staršev Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani v šol. letu 2022/2023, ki bo v

 

 TOREK, 27. SEPTEMBRA 2022,

ob 17. uri v DVORANI MATIČNE ŠOLE.

DNEVNI RED

  1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
  2. Konstituiranje sveta staršev, izvolitev predsednika sveta staršev in njegovega namestnika.
  3. Obravnava in potrditev zapisnika 3. seje sveta staršev z dne 8. 6. 2022
  4. Obravnava Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2022/23 in oblikovanje mnenja.
  5. Razprava o Poročilu o uresničevanju letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/22.
  6. Imenovanje dveh nadomestnih članov izmed zaposlenih v upravni odbor šolskega sklada.
  7. Pridobitev soglasja za zbiranje prispevkov za material za likovni pouk in material v OPB.
  8. Razno, predlogi vprašanja, pobude, pohvale staršev.

 

Gregor Pečan, ravnatelj

 

Vabilo na 1. sejo sveta staršev

Gradivo: 

k točki 3: Zapisnik 3. seje Sveta staršev 2021_22_9.6.2022

k točki 4: Letni delovni načrt šole 2022_23 OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani

LDN vrtca 2022-23

k točki 5:

Poročilo o uresničevanju LDN 2021-22 OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani 

Poročilo LDN vrtca 2021-22

 

 

(Skupno 489 obiskov, današnjih obiskov 1)