Vabimo vas na 3. sejo sveta staršev Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani, ki bo potekala v dvorani matične šole v

 ČETRTEK , 27.  MAJA 2021,

OB 17. uri za predstavnike staršev vrtca

DNEVNI RED

  1. Vpis v šolsko leto 2021/2022 in poročilo o sprejemu novih otrok.
  2. Poročilo o realizaciji letnega načrta za šolsko leto 2020/21.
  3. Pobude in predlogi staršev.

in

OB 18. uri za vse predstavnike sveta staršev

DNEVNI RED

  1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
  2. Obravnava in potrditev zapisnikov 1. in 2. seje sveta staršev z dne 30. 9. 2020 in 25. 3. 2021.
  3. Obravnava predloga cenika učnih gradiv za šolsko leto 2021/2022.
  4. Poročilo o delu sveta zavoda.
  5. Pobude in predlogi staršev.

 

                                                                                               Anja Divjak,

                                                                       predsednica sveta staršev

 

Vabilo na 3. sejo sveta staršev v šolskem letu 2020/2021

Priloge:

K točki 2.

   Zapisnik 1. seje Sveta staršev 2020/2021

   Zapisnik 2. seje Sveta staršev 2020/2021

   Prispevek za OPB v šolskem letu 2020/2021

K točki 3.

  IZBOR DELOVNIH ZVEZKOV ZA ŠOLSKO LETO 2021-2022

(Skupno 290 obiskov, današnjih obiskov 1)