Vabimo vas na 4. sejo sveta zavoda OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani, ki bo
v TOREK, 13. APRILA 2021, ob 17. uri,

v dvorani Kulturnega doma Dolsko, Dolsko 55, Dol pri Ljubljani.

Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Pregled izvrševanja sklepov in potrditev zapisnika 3. redne seje sveta zavoda z dne 17. 3. 2021.
3. Obravnava in sprejem Letnega poročila o delu zavoda, katerega del je tudi poročilo o uresničevanju LDN za preteklo šolsko leto.
4. Obravnava in sprejem Finančnega načrta zavoda za leto 2021, ki vsebuje tudi kadrovski načrt.
5. Obravnava in sprejem poročila o sodelovanju ravnatelja z organi zavoda.
6. Obravnava in sprejem samoevalvacijskega poročila.
7. Pogovor s predstavnikom občine glede podanih pobud z 2. seje sveta zavoda.
8. Pobude in predlogi članov sveta.
9. Delovna uspešnost ravnatelja.
10. Seznanitev s pridobljenimi mnenji v postopku imenovanja ravnatelja in glasovanje o imenovanju ravnatelja za mandatno obdobje 2021 – 2026.

Predsednica sveta zavoda
Erika Frantar

 

Gradivo:

Vabilo na 4. sejo sveta zavoda april 2021

K točki 2: Zapisnik 3. seje Sveta zavoda_17.3.2021

01 Zapisnik komisije za izvedbo predhodnega postopka imenovanja ravnatelja

02 Zapisnik komisije za izvedbo predhodnega postopka imenovanja ravnatelja – dopolnitev vloge

K točki 3: Letno poročilo za leto 2020

K točki 4: Kadrovski in finančni načrt za leto 2021

K točki 5: Poročilo o obsegu in kakovosti sodelovanja z organi zavoda_2019_20

K točki 9: Okrožnica 1: Redna delovna uspešnost ravnateljev 2020

Okrožnica 2: _Soglasje_ustanovitelja_del_uspešnost_direktorji

Poročilo_za_delovno_uspešnost_19_20

K točki 10: Zapisnik glasovanja – mnenje o kandidatih za ravnatelja – učiteljski in vzgojiteljski zbor

Mnenje lokalne skupnosti o kandidatih za ravnatelja

Mnenje sveta staršev o kandidatih za ravnatelja OŠ Janka Modra_6.4.2021

(Skupno 924 obiskov, današnjih obiskov 1)