VABILO NA 2. SEJO SVETA STARŠEV
OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI v šolskem letu 2019/2020

Vabimo vas na 2. sejo Sveta staršev Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani, ki bo
V SREDO, 27. MAJA 2020,

OB 17. 00 za predstavnike staršev vrtca v mali dvorani na matični šoli v Dolu

DNEVNI RED

1. Vpis v šolsko leto 2020/2021 in poročilo o sprejemu novih otrok.
2. Imenovanje 1 predstavnika staršev v svet zavoda OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani
3. Pobude in predlogi staršev.

in

OB 18. 00 za vse predstavnike sveta staršev v mali dvorani na matični šoli v Dolu

DNEVNI RED

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Obravnava in potrditev zapisnika 1. seje Sveta staršev z dne 24. 9. 2019.
3. Obravnava predloga cenika učnih gradiv za šolsko leto 2020/2021.
4. Imenovanje 2 predstavnikov staršev v svet zavoda OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani.
5. Imenovanje dveh članov predstavnikov staršev za pritožbeno komisijo.
6. Predstavitev sklepov iz Sveta Zavoda (Finančni načrt za 2020).
7. Predlog o plačevanju položnic preko e računov.
8. Pobude in predlogi staršev.

Predsednik staršev zavoda
Jure Rabič, l.r.

Vabilo

k točki 2: Zapisnik 1. seje sveta staršev 2019/2020 – šola

k točki 2: Zapisnik 1. seje Sveta staršev 2019/20 – vrtec

k točki 2: Zapisnik 1. korespodnenčne seje Sveta staršev_2019_2020

k točki 3: IZBOR DELOVNIH ZVEZKOV ZA ŠOLSKO LETO 2020-2021

k točki 4: Poziv SS za imenovanje predstavnikov v SZ

k točki 6: Finančni načrt zavoda za leto 2020

 

(Skupno 250 obiskov, današnjih obiskov 1)