Vabimo vas na 14. sejo sveta zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani, ki bo

v ČETRTEK, 26. SEPTEMBRA,
OB 17.00 URI V ZBORNICI MATIČNE ŠOLE
JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI

Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev sklepčnosti, predstavitev nadomestnega člana predstavnika zaposlenih in potrditev dnevnega reda.
2. Potrditev zapisnika 12. seje sveta zavoda z dne 3. 7. 2019 in 13. seje sveta zavoda z dne 2. 9. 2019.
3. Obravnava in sprejem Poročila o uresničevanju letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/2019.
4. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/2020.
5. Obravnava pošte prejete iz MIZŠ – Inšpektorat RS za šolstvo in šport.
6. Pobude in predlogi članov sveta.

Predsednica Sveta zavoda:
Slađana Brodnik

 

Gradivo:

Vabilo na 14. sejo sveta zavoda

K točki 2: Zapisnik 12. korespondenčne seje Sveta zavoda  in Zapisnik 13. korespondenčne seje Sveta zavoda

K točki 3: Poročilo o uresničevanju LDN 18-19 šola in Poročilo o uresničevanju LDN za 2018_2019 za vrtec

K točki 4: Letni delovni načrt šole_2019-2020_nelektorirano in LDN_Vrtec_2019-2020_nelektorirano

 

(Skupno 200 obiskov, današnjih obiskov 1)