Vabimo vas na 11. sejo sveta Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani, ki bo

V PONEDELJEK, 3. junija 2019, OB 17.30 URI

V ZBORNICI MATIČNE ŠOLE JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI

Predlog dnevnega reda:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Imenovanje namestnika predsednice sveta zavoda.
3. Obravnava in potrditev zapisnika 10. redne seje sveta zavoda z dne 26. 3. 2019.
4. Obravnava pritožb glede sprejema v vrtec.
5. Sprejem pravilnika o podrobnejših kriterijih in postopku za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani.
6. Seznanitev z zakonsko ureditvijo dokumentacije glede vodenja knjižnice Jurij Vega.
7. Razno.

Predsednica sveta zavoda:
Slađana Brodnik

 

Vabilo na 11. sejo sveta zavoda

Gradivo:

k točki 3: Zapisnik 10. seje Sveta zavoda 2019

k točki 4: Pritožbe_podrobna razlaga pritožb

k točki 5: Pravilnik o subvencioniranju šole v naravi – novi z nakazano spremembo

(Skupno 244 obiskov, današnjih obiskov 1)