Vabimo vas na 2. sejo Sveta staršev Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani, ki bo

                                            V SREDO,  15.  MAJA 2019,  

                                  OB 17. 00 za predstavnike staršev vrtca

DNEVNI RED:

  1. Problematika igrišča pri vrtcu
  2. Razno

in

                             OB 18. 00 za vse predstavnike sveta staršev

V UČILNICI ZGODOVINE na matični šoli v Dolu

 

DNEVNI RED:

  1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
  2. Obravnava in potrditev zapisnika 1. seje Sveta staršev z dne 20. 9. 2018.
  3. Obravnava predloga cenika dodatnih učnih gradiv za šolsko leto 2019/20.
  4. Imenovanje upravnega odbora šolskega sklada.
  5. Obravnava predlaganih sprememb Pravilnika o podrobnejših kriterijih in postopku za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi in podaja mnenja.
  6. Razno, pripombe in predlogi staršev.

 

Predsednik staršev zavoda

Jure Rabič, l.r.

 

Vabilo na 2. sejo sveta staršev v šolskem letu 2018-2019 

Gradivo:

K točki 2: Zapisnik 1. seje sveta staršev 2018-19

K točki 3: Cene delovnih zvezkov za šolsko leto 2019-2020

K točki 4: Predlog članov za UO šolskega sklada

K točki 5: Sprememba Pravilnika o subvencioniranju šole v naravi MAJ 2019

K točki 6: Pravila o delovanju sveta staršev in Predlogi-sprememb-Pravil-o-delu-sveta-staršev

(Skupno 326 obiskov, današnjih obiskov 1)