Vabimo vas na 10. sejo Sveta zavoda OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani,

ki bo v torek, 26. marca 2019 ob 17.30

v zbornici matične šole.

Predlog dnevnega reda:

 1. Ugotovitev sklepčnosti, predstavitev nadomestne članice predstavnice občine Dol pri Ljubljani in potrditev dnevnega reda.
 2. Izvolitev predsednika Sveta zavoda.
 3. Obravnava in potrditev zapisnika 9. redne seje sveta zavoda z dne 25.9.2018.
 4. Obravnava in sprejem Letnega poročila o delu zavoda, katerega del je tudi poročilo o uresničevanju LDN za preteklo šolsko leto.
 5. Seznanitev s Finančnim načrtom zavoda za leto 2019.
 6. Seznanitev sveta zavoda z ureditvijo statusa Knjižnice Jurija Vege.
 7. Imenovanje predstavnikov zavoda za Upravni odbor šolskega sklada.
 8. Seznanitev s Poročilom o sodelovanju ravnatelja z organi zavoda.
 9. Obravnava in sprejem samoevalvacijskega poročila.
 10. Določitev delovne uspešnosti ravnatelja za leto 2018.
 11. Razno

Namestnica predsednice sveta zavoda

Slađana Brodnik

 

Gradivo:

Vabilo na 10. sejo sveta zavoda

K točki 3: Zapisnik 9. seje Sveta zavoda

K točki 4: Zaključni račun 2018

K točki 5: Finančni načrt za leto 2019

K točki 6: Ureditev statusa knjižnice Jurija Vege

K točki 7: Predlog članov za UO šolskega sklada

K točki 8: Poročilo o obsegu in kakovosti sodelovanja z organi zavoda_2017_18

K točki 9: Samoevalvacija_utemeljitev_17_18

K točki 10: Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljev za 2018

 

 

(Skupno 330 obiskov, današnjih obiskov 1)