Vabimo vas na 1. sejo sveta staršev Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani v šol. letu 2018/2019, ki bo

                                      v ČETRTEK, 20. SEPTEMBRA 2018, OB 17.30 URI 

                 V UČILNICI ZGODOVINE MATIČNE ŠOLE JANKA MODRA, DOL  PRI  LJUBLJANI.

Dnevni red:

  1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
  2. Potrjevanje zapisnika ter pregled izvršitve sklepov 2. seje sveta staršev z dne 30.5.2018.
  3. Izvolitev predstavnika staršev iz vrtca v Svetu zavoda.
  4. Preučitev možnosti ločenega sklicevanja sveta staršev za vrtec in sveta staršev za šolo.
  5. Soglasje k zbiranju prispevkov za likovni pouk po položnicah.
  6. Obravnava Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/19 in oblikovanje mnenja.
  7. Razprava o Poročilu o uresničevanju letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/18.
  8. Razno, pripombe in predlogi staršev.

Predsednik sveta staršev

Jure Rabič

Gradivo:

VABILO 

k točki 2: Zapisnik 2. seje sveta staršev 2017-2018

k točki 6: Letni delovni načrt šole_2018_19_OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani LDN vrtca 2018-19

k točki 7: Poročilo o uresničevanju letnega delovnega načrta šole_2017_18 Poročilo o uresničevanu LDN za 2017-2018 vrtec

(Skupno 119 obiskov, današnjih obiskov 1)