Vabimo vas na 1. sejo sveta staršev Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani v šol. letu 2017/2018, ki bo

v SREDO, 27. SEPTEMBRA,

OB 17.00 URI V UČILNICI ZGODOVINE MATIČNE ŠOLE

JANKA MODRA, DOL  PRI  LJUBLJANI

 

DNEVNI RED:

  1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
  2. Potrjevanje zapisnika ter pregled izvršitve sklepov  4. seje sveta staršev z dne 14.6.2017.
  3. Obravnava Letnega delovnega načrta za šol. leto 2017/2018 in oblikovanje mnenja.
  4. Razprava o Poročilu o uresničevanju letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/17.
  5. Razno, pripombe in predlogi staršev.

Predsednik svet staršev:

Jure Rabič l.r.

Gradivo:

VABILO NA 1. SEJO SVETA staršev 2017-2018

K točki 2: Zapisnik 4. seje sveta staršev 2016-2017

K točki 3: Letni delovni načrt za šol. leto 2017/2018LDN vrtca 2017-18

K točki 4: Poročilo o uresničevanju letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/17

(Skupno 41 obiskov, današnjih obiskov 1)