Spoštovani starši,

obveščamo vas, da je sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 88/16 – v nadaljnjem besedilu : ZUPJS-G), ki širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila.

Do subvencije v višini cene kosila bodo od 1. 2. 2017 upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Podatke o subvenciji za učence, ki so prijavljeni na kosilo, bo šola pridobila iz CEUVIZ po ustaljenem postopku.

Učenci, ki niso prijavljeni na kosilo, šola iz CEUVIZ nima pravice pridobiti podatkov o subvenciji. Če starši želite uveljaviti subvencijo za kosilo (imate zapisano v odločbi o otroškem dodatku), predhodno prijavite otroka na kosilo.

Za več informacij pokličite na telefon 059 33 68 32 v času uradnih ur:

Sreda: 10.30-11.30

Četrtek: 10.30-11.30

Svetovalna delavka,

Mateja Grčar

(Skupno 52 obiskov, današnjih obiskov 1)