VABILO NA 2. SEJO SVETA STARŠEV

Vabimo vas na 2. sejo sveta staršev Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani v šol. letu 2016/2017, ki bo v PONEDELJEK 14.11.2016, OB 17.00 URI V UČILNICI ZGODOVINE MATIČNE ŠOLE JANKA MODRA, DOL  PRI  LJUBLJANI

 

DNEVNI RED:

1.      Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.

2.      Potrjevanje zapisnika ter pregled izvršitve sklepov 1.seje sveta staršev z dne 29.9.2016.

3.      Seznanitev s poslovnikom sveta staršev OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani.

4.      Obravnava Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/2017 in podaja mnenja.

5.      Razno, pripombe in predlogi staršev.

 

Predsednik svet staršev:

Jure Rabič l.r.

  • [ddownload id=”5703″ style=”link” text=”LDN 2016/2017 vrtec”]
  • [ddownload id=”5689″ style=”link” text=”LDN 2016/2017″]
  • [ddownload id=”5690″ style=”link” text=”Poslovnik sveta staršev”]
  • [ddownload id=”5691″ style=”link” text=”Vabilo na 2. sejo”]

 

 Dodatno gradivo:
 [ddownload id=”5719″ style=”link” text=”Poročilo LDN za š.l. 2015/2016″]
(Skupno 60 obiskov, današnjih obiskov 1)