Vabimo vas na 2. sejo sveta zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani, ki bo v ČETRTEK, 29. SEPTEMBRA, OB 18.30 URI V ZBORNICI  MATIČNE ŠOLE JANKA MODRA, DOL  PRI  LJUBLJANI

Predlog dnevnega reda:

  1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
  2. Potrditev zapisnika 1. redne seje z dne 4.7.2016,
  3. Obravnava in sprejem Poročila o uresničevanju letnega delovnega načrta za šolsko leto 2015/16.
  4. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/17.
  5. Obravnava in potrditev obratovalnega časa knjižnice Jurija Vege.
  6. Pobude in predlogi članov sveta.

Vsa gradiva dobite s klikom na modro označene podčrtane besede.

Predsednica Sveta zavoda:

Mihaela Mekše, l.r.

(Skupno 48 obiskov, današnjih obiskov 1)