Vabimo vas na  1.  sejo sveta staršev Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani, v š.l. 2016 – 2017, ki bo v  ČETRTEK, 29. SEPTEMBRA 2016  OB 17.00 URI V UČILNICI ZGODOVINE

DNEVNI RED:

  1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
  2. Potrjevanje zapisnika ter pregled izvršitve sklepov 56.sejesveta staršev z dne 16.5.2016.
  3. Obravnava in sprejem Poročila o uresničevanju letnega delovnega načrta za šolsko leto 2015/16.
  4. Predstavitev ankete o nacionalnem preverjanju znanja za našo šolo (6.r, 9.r)
  5. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/17
  6. Razno, pripombe in predlogi staršev.

 Vsa gradiva dobite s klikom na modro označene podčrtane besede.

 

Predsednik

Jure Rabič, l.r.

(Skupno 37 obiskov, današnjih obiskov 1)