Vabimo vas na  1.  sejo sveta staršev Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani, v š.l. 2016 – 2017, ki bo v  ČETRTEK, 29. SEPTEMBRA 2016  OB 17.00 URI V UČILNICI ZGODOVINE

DNEVNI RED:

  1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
  2. Potrjevanje zapisnika ter pregled izvršitve sklepov [ddownload id=”5467″ style=”link” text=”56.seje”] sveta staršev z dne 16.5.2016.
  3. Obravnava in sprejem Poročila o uresničevanju [ddownload id=”5508″ style=”link” text=”letnega delovnega načrta”] za šolsko leto 2015/16.
  4. Predstavitev ankete o nacionalnem preverjanju znanja za našo šolo ([ddownload id=”5473″ style=”link” text=”6.r”], [ddownload id=”5474″ style=”link” text=”9.r”])
  5. Obravnava in sprejem [ddownload id=”5511″ style=”link” text=”Letnega delovnega načrta”] za šolsko leto 2016/17
  6. Razno, pripombe in predlogi staršev.

 Vsa gradiva dobite s klikom na modro označene podčrtane besede.

 

Predsednik

Jure Rabič, l.r.

 

(Skupno 35 obiskov, današnjih obiskov 1)