Vsako šolsko leto je na šoli možno zaprositi za subvencijo šole v naravi in drugih dejavnosti, ki je namenjena socialno ogroženim družinam.

ŠOLA V NARAVI
Vlogo za šolo v naravi lahko dobite na povezavi [ddownload id=”5291″ style=”link” text=”VLOGA”], ali pri svetovalni delavki Mateji Grčar v času uradnih ur. Vloge je potrebno z ustreznimi dokazili (odločba o otroškem dodatku je obvezna) vsako šolsko leto oddati pisno ali osebno na OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani. Starši morajo prvi obrok plačila šole v naravi plačati, saj s tem potrdijo odhod otroka v šolo v naravi.

SUBVENCIJA DRUGIH DEJAVNOSTI
Šola omogoča tudi subvencijo drugih dejavnosti (npr. subvencijo športnega dne, tehničnega dne, plesnega tečaja …). V tem primeru morajo starši napisati prošnjo za subvencijo posamezne dejavnosti, in ji priložiti vsa potrebna dokazila (odločba o otroškem dodatku je obvezna).

Za vsa morebitna vprašanja sem vam na voljo v času uradnih ur:
SREDA: 10.30 – 11.30
ČETRTEK: 10.30 – 11.30

Svetovalna delavka,
Mateja Grčar

(Skupno 56 obiskov, današnjih obiskov 1)