VABIMO VAS NA 27. SEJO SVETA OSNOVNE ŠOLE JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI, KI BO V TOREK, 12. APRILA 2016 OB 18.15 URI V ZBORNICI MATIČNE  ŠOLE JANKA MODRA, DOL PRI  LJUBLJANI.

Dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.

2. Pregled izvrševanja sklepov in potrditev zapisnika 26. redne seje sveta zavoda z dne 20.1.2016.  ([ddownload id=”4941″ style=”link” text=”Zapisnik”])

3. Obravnava in sprejem Letnega poročila o delu zavoda, katerega del je tudi poročilo o uresničevanju LDN za preteklo šolsko leto.

  • [ddownload id=”4935″ style=”link” text=”Poročilo računovodstvo”]
  • [ddownload id=”4934″ style=”link” text=”Poročilo knjižnica”]
  • [ddownload id=”4939″ style=”link” text=”Poročilo vrtec”]
  • [ddownload id=”4957″ style=”link” text=”LDN”]

4. Obravnava in sprejem poročila o sodelovanju ravnatelja z organi zavoda. ([ddownload id=”4958″ style=”link” text=”Poročilo”])

5. Obravnava in sprejem samoevalvacijskega poročila. ([ddownload id=”4959″ style=”link” text=”Poročilo”])

6. Razno.

7. Delovna uspešnost ravnatelja.

8. Razpis volitev predstavnikov delavcev v Svet zavoda ter poziv občinskemu svetu in svetu staršev za predstavnike v svet zavoda.

9. Seznanitev s pridobljenimi mnenji v postopku imenovanja ravnatelja in tajno glasovanje o imenovanju ravnatelja za mandatno obdobje 2016 -2021. ([ddownload id=”4942″ style=”link” text=”Mnenja”])

 

[ddownload id=”4946″ style=”link” text=”Vabilo”]

 

 

 

 

(Skupno 139 obiskov, današnjih obiskov 1)