Tudi to šolsko leto, že šestnajsto zapored, so učenci 6., 7., 8. in 9. razredov aktivno sodelovali na nacionalnem raziskovalnem natečaju VODNI DETEKTIV, ki ga organizira Inštitut za celostni razvoj in okolje (ICRO) iz Domžal v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor ( MOP).

PO STATISTIKI JE OŠ JANKA MODRA DOL PRI LJUBLJANI PREJELA   NAJVEČ NAGRAD IN POHVAL V KATEGORIJI RAZISKOVALNI PROJEKT- 3. TRIADA. UČENCI SO SE MENJAVALI, MENTORICE PA SMO BILE VSA TA LETA PREDVSEM TATJANA TOMAŠIČ, ROMANA VRHOVEC IN MOJCA TKALEC ZORAN.

Letošnja tema natečaja je bila » VODAM VEČ PROSTORA« in tudi naslov naše naloge je takšen.

Natečaja se je udeležilo 28 šol iz cele Slovenije, sodelovalo pa je več kot 600 učencev.

Veliko truda smo vložili v raziskovalno nalogo. Trud se je obrestoval, bili smo nagrajeni.

OSVOJILI SMO PRVO NAGRADO ZA RAZISKOVALNI PROJEKT TRETJE TRIADE.

Komentar ocenjevalne komisije:

Učenci ekološkega krožka, ki šteje kar 51 članov, so se raziskovalne naloge lotili zelo kompleksno. Poleg iskanja informacij po literaturi, internetu in z intervjuji med krajani, so opravili obsežno terensko delo ter številne poizkuse. Z anketo so ugotavljali kakšne so posledice poplav v domačem kraju in kaj krajani menijo o poplavah. Z obsežno analizo terena in vseh razpoložljivih virov so pripravili pregled poplav v zadnjih 20 letih in njihovih posledic. Potem so raziskali zgodovino regulacije vodotokov v svojem kraju, ki so nastale kot protipoplavni ukrepi. Naredili so tudi vrsto maket, kjer so gledali kaj se

dogaja z regulirano in neregulirano strugo ter vodo v njej. Nato so raziskali še kako poplave vplivajo na pridelek na njivah. Nazadnje pa so se kot o posledici rušenja rečnih bregov pogovarjali tudi o širjenju tujerodnih rastlin na bregove vodotokov.

Kot vse nagrajene šole, smo tudi mi povabljeni na zaključno prireditev, ki bo na gradu Snežnik. Žal je prireditev zaradi številnih drugih obveznosti, ki jih imajo šole v tem času, prestavljena na petek, 11. septembra 2015, zato se je letošnji vodni detektivi- devetošolci ne bodo mogli udeležiti.

Zahvaljujemo se vsem občanom in delavcem na Občini Dol, ki so nam pomagali pri uresničevanju naše projektne naloge.

Mentorice smo zelo vesele vsakoletnih rezultatov, še bolj pa je razveseljujoče dejstvo, da učenci z velikim navdušenjem in raziskovalnim duhom opravijo naloge.

Zapisala : Tatjana Tomašič

(Skupno 194 obiskov, današnjih obiskov 1)