Preverjanje znanja poteka prvi in drugi teden v mesecu maju tekočega šolskega leta. Izvede se v enem roku. V kolikor se učenec iz kakršnega koli razloga ne more udeležiti NPZ v predvidenem roku, NPZ iz tistega predmeta ne opravlja.

Državni izpitni center v juniju šolam, učencem ter staršem prek spleta omogoči dostop do elektronsko ovrednotenih preizkusov znanja in izpisa dosežkov (v obliki pdf). Do rezultatov starši in učenci dostopate prek spletni strani http://npz.ric.si s pomočjo šifre učenca, ki jo učenec prejme prvi dan opravljanja NPZ, in številke EMŠO. Učenci so z rezultati preverjanja znanja seznanjeni tudi pri urah posameznega predmeta, ki se preverja na NPZ.

Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev in ne vplivajo na oceno posameznih predmetov in na zaključevanje šole.

DODATNE INFORMACIJE o NPZ najdete v brošuri “Informacije za učence in starše”, ki je dostopna v elektronski obliki na spletni strani Državnega izpitnega centra. Na spletni strani najdete tudi primere pisnih preizkusov iz prejšnjih let.

KOLEDAR NPZ ZA 9. RAZRED [objavljeno naknadno]

(Skupno 76 obiskov, današnjih obiskov 1)