V TOREK, 26. MAJA 2015 OB 17.00 URI
V UČILNICI ZGODOVINE

DNEVNI RED:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.

2. Obravnava in potrditev zapisnikov 49. seje z dne 30.9.2014 in 50. korespondenčne seje.

KLIK 1    KLIK 2

3. Poročilo o uresničevanju Letnega delovnega načrta zavoda za šolsko leto 2013/14.

KLIK 1    KLIK 2    KLIK 3    KLIK 4

4. Obravnava Poročila o porabi šolskega sklada za leto 2013/14.

KLIK 1    KLIK 2

5. Obravnava in potrditev finančnega plana za leto 2015.

KLIK 1    KLIK 2

6. Obravnava predloga cenika dodatnih učnih gradiv za šolsko leto 2015/16.

KLIK 1

7. Razno, pripombe in predlogi staršev.

VABILO

(Skupno 42 obiskov, današnjih obiskov 1)