V SREDO, 3. JUNIJA 2015 OB 17.30. URI V ZBORNICI MATIČNE ŠOLE JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI DNEVNI RED:

1.      Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.

2.      Obravnava in potrditev zapisnikov 16., 18. In 19. seje sveta zavoda, pregled uresničevanja sklepov.

 KLIK 1       KLIK 2       KLIK 3

3.      Obravnava in sprejem Letnega poročila o delu zavoda, katerega del je tudi poročilo o uresničevanju LDN za preteklo šolsko leto.

KLIK 1       KLIK 2       KLIK 3       KLIK 4       KLIK 5       KLIK 6       KLIK 7       KLIK 8

4.      Obravnava in potrditev finančnega plana za leto 2015.

KLIK 1       KLIK 2

5.      Obravnava in sprejem poročila o sodelovanju ravnatelja z organi zavoda.

KLIK 1

6.      Obravnava in sprejem samoevalvacijskega poročila.

KLIK 1

7.      Razno.

8.      Delovna uspešnost ravnatelja.

KLIK 1

9.      Obravnava pobude SVIZ naslovljene na Svet šole.

KLIK 1       KLIK 2       KLIK 3

Obravnava pritožb na sprejem v vrtec.

VABILO

(Skupno 66 obiskov, današnjih obiskov 1)