V okviru Šolske skupnosti učencev na predmetni stopnji načrtujemo v šolskem letu 2023/2024 vsaj dva sestanka, po potrebi pa še enega proti koncu šolskega leta. Mentorji bomo učence spodbujali h kreiranju predlogov, pripomb in pohval z namenom še izboljšati socialno klimo na šoli. Z raznimi metodami (anonimni predlogi, pripombe in pohvale) bomo ugotavljali, kaj je na šoli dobro in kaj bi se dalo izboljšati. Pri izboljšavah bomo oblikovali konkretne predloge za njihovo uresničevanje. V ta namen bomo ustanovili določene “delovne skupine”. Vodilo sodelovanja šolske skupnosti bo odprta komunikacija med vsemi deležniki na šoli, ki bo temeljila na argumentih, spoštovanju in iskrenosti.

V šolskem letu 2023/24 bodo Šolsko skupnost učencev razredne stopnje sestavljali predstavniki oddelkov 2.–5. razreda. Vsak oddelek bo imel dva predstavnika. Na srečanjih bodo predstavili pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s prireditvami, spremljali uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarjali na morebitne kršitve, vrednotili in zbirali pobude pri sodelovanju na šolskih prireditvah in dejavnostih, načrtovali in organizirali skupne akcije, aktivno sodelovali pri prireditvah in spodbujali učence k vključevanju v življenje in delo šole. 

 

Predstavniki Šolske skupnosti učencev v šolskem letu 2023/2024

Oddelek Razrednik Predstavnika oddelka v Skupnosti učencev
2. a Vesna Rebolj Maks Kukovica Švajger Lili Glad
2. b Elizabeta Tisaj Arne Bat Ema Huskić
2. d Simona Maver Zoja Bašić Plut Viktorija Čečkova Zupančič
1.-2. e Lilijana Meden-Fuchs Erik Frantar Vid Dokl
3. a Karmen Hudi Neja Dolinar Oliver Povšič
3. b Andreja Žnidaršič Amman Handanagić Stella Turk
3. d Špela Žižek Mark Borštnar Gaja Godec
4. a Maja Malec Nace Auersperger Bandalo Karin Kralj Velkovrh 
4. b Teja Žerovec Ema Vešligaj David Pečar
4.c Marinka Pivk  Tina Koprivnikar Anika Lajovec
4. d Marjeta Grofelnik Lena Željko Sara Stojinović
5. a Tamara Leben Luka Bučar Mimi Jugović
5. b Mojca Gruden Samo Oblak Anja Koprivnikar
5.d Lidija Dolinar Uroš Šušak Nika Kokalj
6. a Andreja Peklaj Zibelnik Ela Vidmar Ajda Petrač
6. b Robert Slabanja Staš Gregorinčič Jakob Lah
6. c Romana Vrhovec Jakob Uranič Anamarija Ložar
6. d Tatjana Majdič Marija Dominika Mavrel David Žorž
7. a Ana Malavašič Anja Perbil Lona Mihačič
7. b Luka Tratnik Tevž Lunar Veno Stadler
7. c Aleš Lebar Blaž Repek Arnela Krasniqi
7.d Veronika Koščak Ema Oblak Timotej Pavlič
8. a Boštjan Železnik Žana Smodiš Jakob Troha
8. b Jernej Klemen David Šlibar Vasja Rojšek
8. c Janja Zabret Ivana Kampuš Iman Bašić Plut
9. a Tatjana Cvelbar Tai Đogić Aljaž Povirk
9. b Rok Grgasović Max Velepec Eva Vadas
9. c Dijana Klašnja Martin Grilj Luka Škraba
9. d Tit Zupan/Ajda Žagar Tai Pečovnik Maruša Okorn

 

(Skupno 1.304 obiskov, današnjih obiskov 1)