Prevzem spričeval

Učencem, ki jim ni bilo možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka,
 jih šola osebno vroči njim oz​.​ njihovim staršem v času 
od zaključka pouka do 30. junija
 in 
od 16. do 20. avgusta 2021.
 
Predhodno pokličite na 01 5647 067, da se dogovorite za prevzem. Hvala.
 
14. člen Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole 

 

 

SEZNAM UČNIH PRIPOMOČKOV ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

 

SAMO-TESTIRANJE UČENCEV 7., 8. IN 9. RAZREDA

Obveščamo vas, da se bo predvidoma po prvomajskih praznikih začelo samo-testiranje učencev zadnje triade, vendar bomo šole in starši o datumu obveščeni naknadno.

Predstavljamo vam poudarke iz protokola samo-testiranja.

 1. Samo-testiranje na SARS-CoV-2 je prostovoljno in brezplačno in se bo izvajalo praviloma vsak ponedeljek pred začetkom pouka oziroma kot je to najbolj primerno za proces pouka.
 2. Šola mora pridobiti pisno soglasje staršev: Izjava o soglasju za izvajanje prostovoljnega samo-testiranja.

Starši izjavo natisnejo, izpolnijo, podpišejo in jo preko otroka posredujejo šoli (razredniku) do vključno 5. 5. 2021. Starši, ki izjave doma ne morejo natisniti, lahko ponjo pridejo v tajništvo ali ponjo pride otrok, jo odnese domov in izpolnjeno prinese naslednji dan razredniku.

 1. Učencem, ki so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali imajo dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od šestih mesecev, se ni potrebno testirati.
 2. Samo-testiranje bo potekalo z verificiranimi hitrimi antigenskimi testi na SARS-CoV-2.
 3. Pogoj za prostovoljno samo-testiranje na SARS-CoV-2 je, da se učenec počuti zdrav, brez znakov akutne okužbe dihal ali prebavil. V primeru bolezenskih znakov mora učenec oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki poklicati v ambulanto izbranega osebnega zdravnika (v primeru odsotnosti izbranega osebnega zdravnika kontaktirajo dežurno službo), ki ga bo napotil v izolacijo in podal vsa nadaljnja navodila.
 4. Pred izvedbo prostovoljnega samo-testiranja na SARS-CoV-2 učenci ne uživajo hrane vsaj eno uro, dovoljeno je pitje vode. Pred uporabo hitrega antigenskega testa učenci in dijaki močno izpihajo nos.
 5. V primeru pozitivnega rezultata testa učenca pri prostovoljnem samo-testiranju na SARS-CoV-2 v šoli ravnatelj šole oziroma oseba, ki jo za to pooblasti ravnatelj, vzpostavi stik s starši učenca ali dijaka in izvede postopke kot so predvideni po navodilih NIJZ v primeru suma na okužbo s SARS-CoV-2: https://www.nijz.si/sl/vzgojainizobrazevanje

V primeru, da bo samo-testiranje potekalo v domačem okolju, česar ta trenutek še ne vemo, je del točke, ki govori o obveščanju, brezpredmeten oziroma morajo starši o tem obvestiti šolo.

 1. V primeru pozitivnega rezultata testa izbrani osebni zdravnik (v primeru njegove odsotnosti dežurna služba) napoti učenca na PCR testiranje oziroma se za PCR testiranje na kontaktni točki zdravstvenega doma za PCR testiranje v kraju bivanja dogovorijo starši.
 2. V primeru pozitivnega testa učenca v šoli starši zagotovijo individualen prevoz na PCR testiranje oziroma domov.
 3. Učenec na izvid PCR testiranja počaka doma v samo-izolaciji.
 4. V primeru pozitivnega PCR testa starši oziroma zakoniti zastopniki o tem obvestijo ravnatelja šole oziroma osebo, ki jo za to pooblasti ravnatelj, in otrokovega izbranega osebnega zdravnika za nadaljnja navodila. Ravnatelj ravna v skladu z navodili NIJZ in drugimi ukrepi, potrebnimi za zajezitev širjenja okužbe s koronavirusom.
 5. V primeru negativnega PCR testa se učenec vrne k pouku.

Prilagamo povezavo do video gradiva: https://www.youtube.com/watch?v=Ljc9hG7xsFU in sporočamo, da lahko dodatne informacije dobite tudi na klicni svetovalni številki: 01 478 68 48.

 

PROTOKOL RAVNANJA OB VRNITVI UČENCEV V ŠOLO

Protokol je izvedbeni načrt za izvajanje programa šole in zajema organizacijo dela in zadolžitve vseh, ki bodo delali v prostorih šole.

Objavljamo izvleček protokola, s samo najnujnejšimi elementi.

Osnova za izdelavo protokola.

 • Okrožnica Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, št. 6030-1/2021/10, z dne 20. 1. 2021, vključno s prilogami.
 • Poostrena higienska priporočila za izvajanje pouka v osnovni šoli za preprečevanje širjenja SARS-Co-V-2, Model C, z dne 13. 1. 2021, Nacionalni inštituta za javno zdravje (NIJZ).
 • Okrožnica Zavoda RS za šolstvo, št. 091-1/2021-1, z dne 20. 1. 2021, vključno s prilogama.
 • Okrožnica Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, št. 6030-1/2021/24, z dne 11. 2. 2021.
 • Okrožnica zavoda RS za šolstvo, št. 091-4/2021-1, z dne 12. 2. 2021.

Prosimo, da ob vstopanju v šolo in v sami šoli upoštevate predpisani protokol,

hkrati pa prosimo, da starši z njim v čim večji meri seznanite svoje otroke, za kar bodo v šoli poskrbeli tudi učitelji.

Protokol velja za učence[1], učitelje, ostale zaposlene in starše, ki vstopajo v šolo.

Odgovorna in kontaktna oseba: Gregor Pečan, ravnatelj.

Kontaktni podatki: gregor.pecan@guest.arnes.si, tel. št.: 040 886 638

I. PRIHOD V ŠOLO

 • Glede prevoza učencev v šolo/domov priporočamo, da za varen prihod v šolo in odhod iz nje v čim večji meri poskrbijo starši.
 • Šola organizira šolski prevoz.
 • Učenci morajo na avtobusu sedeti diagonalno na vsakem drugem sedežu in uporabljati maske.
 • Pri vstopanju/izstopanju v/iz avtobus/a si učenci razkužijo roke.

II. VSTOPANJE V ŠOLO

 • V šolo pridejo le popolnoma zdravi učenci in učitelji.
 • Ob vstopu v šolo učenci upoštevajo navodila dežurne osebe.
 • Pri vhodu zjutraj dežura oseba, ki usmerja učence in skrbi, da ob vstopu v šolo upoštevajo higienske ukrepe.
 • Učenci si ob vstopu v šolo nadenejo masko (pokrijejo nosni in ustni predel) in razkužijo roke.
 • Učenci v stavbo vstopajo sami, brez staršev.
 • V podaljšano bivanje po učenca lahko pridejo starši, vendar upoštevajo navodila, objavljena na vhodnih vratih šole (maska, razkuževanje rok), hkrati pa pridejo le do učilnice – v učilnico ne vstopajo.
 • Pri hoji v učilnico, sanitarne prostore … je potrebno upoštevati talne označbe, ki označujejo ustrezno razdaljo med osebami na poti.

III. MATIČNA UČILNICA

 • Pouk poteka v oddelku.
 • Vsakemu oddelku je določena matična učilnica, ki je učenci tudi med odmori ne zapuščajo.
 • Pouk tehnike in tehnologije ter gospodinjstva potekata v specializiranih učilnicah.
 • Skladno s priporočili NIJZ se izvajajo ure dodatne strokovne pomoči oziroma individualne in skupinske učne pomoči, vendar se pri tem učenci različnih oddelkov ne združujejo.
 • Dopolnilni in dodatni pouk ter nekateri izbirni predmeti se izvajajo v heterogenih skupinah ob upoštevanju strogih priporočil NIJZ, vključno z nošenjem mask.
 • Šola poleg pouka organizira jutranje varstvo in podaljšano bivanje, vendar se učenci ne mešajo ali združujejo z učenci drugih oddelkov, zato so ves čas, že od prihoda v jutranje varstvo in do konca podaljšanega bivanja, v svoji matični učilnici.
 • V matični učilnici oz. v matičnem oddelku učencem nošenje maske ni potrebno, je pa nošenje maske obvezno v skupnih prostorih oz. izven matične učilnice, npr. pri vstopu v šolsko stavbo in na poti do svoje učilnice, na poti v sanitarije …

IV. IZVAJANJE HIGIENSKIH UKREPOV

 • Vsi dosledno upoštevajo vsa higienska priporočila, na kar učence opozarjajo učitelji v učilnicah in piktogrami v učilnicah in skupnih prostorih (higiena kihanja, kašlja, pogosto umivanje rok, razkuževanje rok in površin, ohranjanje medsebojne razdalje,

uporaba maske …).

 • Odrasli, zaposleni in starši, so v šolskih prostorih dolžni nositi masko ves čas.
 • Učenci in učitelji se ne zadržujejo pred sanitarnimi prostori, na hodnikih … in se ne združujejo.
 • Učilnice se pogosto zračijo, za okvirno 5-10 min vsako uro, za kar skrbi učitelj, ki je v posamezni učilnici, in sicer pred poukom, med šolsko uro, ob koncu vsake šolske ure, med glavnim odmorom in po pouku, tako da se vsa okna odprejo na stežaj.
 • Zaradi pogostega zračenja učilnic priporočamo, da imajo učenci s seboj dodatna oblačila.

V. PREHRANA

 • Mlajši učenci imajo vse obroke prehrane praviloma v svoji matični učilnici, tako da ne prihaja do mešanja učencev različnih oddelkov.
 • Pripravljene obroke (večinoma enoporcijske) pripravi in mlajšim učencem do učilnice pripelje kuhinjsko osebje, obroke deli učitelj.
 • Pred jedjo si učenci temeljito umijejo roke in razkužijo mize, enako ravnajo po jedi.
 • Umivanje rok, razkuževanje miz usmerja in/ali vodi učitelj.
 • Starejši učenci imajo kosilo v jedilnici po razporedu, ki omogoča upoštevanje higienskih ukrepov.

VI. OB SUMU OKUŽBE

 • Ob učenčevem slabem počutju, ob znakih okužbe oziroma ob sumu okužbe, učitelj učenca izolira od ostalih učencev v oddelku in o tem obvesti vodstvo šole.
 • Vodstvo šole ali učitelj o slabem počutju učenca telefonsko obvesti starše, ki pridejo po učenca.
 • Za nadaljnje postopke se učitelj obrne na vodstvo šole.
 • Nadaljnje informacije staršem posreduje ravnatelj ali od njega za to pooblaščena oseba.

VII. KOMUNIKACIJA

 • Komunikacija med starši in učitelji poteka preko telefona in/ali video povezave.
 • Na enak način potekajo tudi govorilne ure in roditeljski sestanki.

[1] Zapis v moški slovnični obliki enakovredno velja za oba spola.

 

Prejemanje računov

Olajšajte si poslovanje, znižajte stroške provizij in se namesto položnic odločite za prejemanje računov:

• preko e – računa v vašo spletno banko
• računov na e –naslov
• plačevanje preko trajnika

Podrobnosti si preberite na tej povezavi.

 

OBVESTILO O SPREMEMBI TRR

 

Priporočila za ravnanje ob sumu/pojavu koronavirusa v vzgojno-izobraževalnih zavodih

 

KOLEDAR

julij 2021
PTSČPSN
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
« Jun   Avg »
 

ŠOLE

 

ARHIV

 
 

Najnovejši prispevki

 
 

 

 

SIO 2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

http://www.eu-skladi.si/

 

AAI prijava

Za upravljanje z AAI-računi na zavodu je zadolžen Tomaž Bahč, ROID in mu pišite na naslov: tomaz.bahc@guest.arnes.si
 
 
 
 
Dostopnost