Samotestiranje – dopolnitve

Objavljamo okrožnico MIZŠ glede samotestiranja učencev, ki se prične v sredo 17. 11. 2021, vključno s protokolom testiranja in izjavo o(ne)strinjanju, da se vaš otrok ob prisotnosti učitelja samotestira s testi HAG.

 

Samotestiranje

Spoštovani starši,

na vas se obračamo s prošnjo po pomoči pri izvajanju pouka v šoli.

Vlada je v četrtek, 11. 11. 2021, sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo Covid 19 (Uradni list RS, št. 177/2021 in 174/2021).

Od srede, 17. 11. 2021, bo potekalo obvezno samotestiranje vseh učencev s hitrimi testi trikrat tedensko v prostorih šole. Učenci se bodo testirali ob prisotnosti razrednika in dodatnega učitelja.

Starši prevzamete teste za samotestiranje učencev v lekarnah, učenci jih prinesejo s seboj v šolo. Če vaš otrok izpolnjuje pogoj prebolevnosti ali cepljenja, vas prosimo, da nas o tem obvestite, saj se mu v tem primeru ni potrebno samotestirati.

Testiranje bo potekalo tako, da se bodo učenci prvič (v sredo, 17. 11. 2021) samotestirali po protokolu šole, ki bo skupaj z izjavo staršev o samotestiranju objavljen naknadno.

Izjavo staršev o(ne)strinjanju s samotestiranjem otroka v šoli vam bomo posredovali skupaj z okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport takoj, ko jo bomo prejeli.

Prosimo vas, da se v naslednjih dneh z otrokom pogovorite o tem, kako samotestiranje poteka, pri čemer vam je lahko v pomoč video na naslednji povezavi:  https://www.youtube.com/watch?v=Ljc9hG7xsFU.

Priporočamo, da otrok samotestiranje ob vaši prisotnosti poskusi izvesti sam.

Kljub težkim razmeram si strokovni delavci želimo, da pouk poteka v šoli, v varnem in spodbudnem okolju. To nam bo uspelo le z vašo podporo.

 

 

SEZNAM UČNIH PRIPOMOČKOV ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

 

Prejemanje računov

Olajšajte si poslovanje, znižajte stroške provizij in se namesto položnic odločite za prejemanje računov:

• preko e–računa v vašo spletno banko
• računov na e–naslov
• plačevanje preko trajnika

Podrobnosti si preberite na tej povezavi.

OBVESTILO O SPREMEMBI TRR

 

Priporočila za ravnanje ob sumu/pojavu koronavirusa v vzgojno-izobraževalnih zavodih

 

KOLEDAR

januar 2022
PTSČPSN
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
« Dec   Feb »
 

ŠOLE

 

ARHIV

 
 

 

Novi COVID ukrepi

V priponki vam posredujem zadnjo okrožnico, kjer so navedeni novi, zaostreni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe virusa Covid 19.

Na vas se obračamo s prošnjo po pomoči pri izvajanju pouka v šoli v teh resnično izjemno težkih okoliščinah.

Odlok je bil objavljen v Uradnem listu v soboto in že velja.

Za vse učence od vključno 6 let starosti dalje je obvezna uporaba kirurških mask ali mask tipa FFP2 v šolskih prostorih. Učence bomo opozarjali na pravilno nošenje mask. Prosimo vas, da tudi vi pokažete učencem, kako se pravilno uporablja maske.

Od ponedeljka, 15. 11. 2021, bo potekalo obvezno samotestiranje vseh učencev (razen, če izpolnjujejo pogoje prebolevnosti ali cepljenja) s hitrimi testi trikrat tedensko v prostorih šole. Starši lahko prevzamete teste za samotestiranje učencev v lekarnah, učenci jih prinesejo s seboj v šolo.

Testiranje bo na naši šoli predvidoma potekalo tako, da se bodo prvič (v ponedeljek, 15. 11. 2021) učenci samotestirali na začetku 1. šolske ure. Ogledali si bodo kratek film o tem, kako si pravilno odvzamejo vzorec in opravijo test.

V prihodnje se bodo učenci samostojno testirali takoj, ko pridejo v matični razred. V primeru pozitivnega testa bodo to sporočili učitelju. Učitelj bo obvestil starše in vodstvo šole.

Na šoli ne bomo vodili evidence o tem, kdo se je samotestiral in kdo se ni. Ne bomo beležili rezultatov testiranja. Učenci, ki bodo imeli s strani staršev podpisano izjavo, da otrok izpolnjuje pogoj PC ali s seboj ne bodo imeli testov, se v šoli ne bodo testirali.

Interesnih dejavnosti od danes do nadaljnjega ne bomo izvajali, ker je prav tam nemogoče zagotavljati mehurčke. Velja tudi za dejavnosti zunanjih izvajalcev. Izbirne predmete bomo od jutri, 9.11., izvajali na daljavo preko spletnih učilnic.

Potrudili se bomo, da učencev, ki se ne bodo testirali ali ne bodo nosili mask, ne bomo stigmatizirali.

Hvala za razumevanje.

Vse dobro. Ostanite zdravi.

 

PROTOKOL RAVNANJA OB ZAČETKU POUKA V ŠOLSKEM LETU 2021/22

Protokol je načrt za izvajanje programa šole in zajema organizacijo dela in zadolžitve vseh, ki bodo delali v prostorih šole.

Osnova za izdelavo protokola.

 • Okrožnica Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), št. 6030-1/2021/68, z dne 17. 8. 2021, vključno s prilogami.
 • Posodobljena in razširjena različica modela B za načrtovanje in organizacijo dela za osnovno šolo za preprečevanje širjenja SARS-Co-V-2, z dne 17. 8. 2021, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
 • Okrožnica MIZŠ, št. 6030-1/2021/69, z dne 20. 8. 2021; Odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu.
 • Okrožnica MIZŠ, št. 6030-1/2021/70, z dne 23. 8. 2021; Odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu.
 • Okrožnica MIZŠ, št. 6030-1/2021/71, z dne 24. 8. 2021; Okrožnica, dodatna pojasnila.

Prosimo, da ob vstopanju v šolo in v sami šoli upoštevate predpisani protokol,

hkrati pa prosimo, da starši z njim v čim večji meri seznanite svoje otroke, za kar bodo v šoli poskrbeli tudi učitelji.

Protokol velja za učence, učitelje, ostale zaposlene in starše, ki vstopajo v šolo.

Odgovorna in kontaktna oseba: Gregor Pečan, ravnatelj.

Kontaktni podatki: gregor.pecan@guest.arnes.si, tel. št.: 040 886 638

Pouk bo potekal po modelu B,

torej v šoli in v čim večji meri brez mešanja učencev različnih oddelkov.

I. PRIHOD V ŠOLO

 • Glede prevoza učencev v šolo/domov priporočamo, da za varen prihod v šolo in odhod iz nje v čim večji meri poskrbijo starši.
 • Priporočamo, da učenci, ki niso vezani na prevoz, v šolo pridejo peš ali s kolesom.
 • Šola organizira šolski prevoz.
 • Učenci morajo na avtobusu uporabljati maske.
 • Pri vstopanju/izstopanju v/iz avtobus/a si učenci razkužijo roke.
 • Zjutraj bosta organizirani dve vožnji, popoldne pa tri vožnje šolskega avtobusa, minibusa in kombija po ustaljenem voznem redu, objavljenem na spletni strani šole.

II. VSTOPANJE V ŠOLO

 • V šolo pridejo le popolnoma zdravi učenci in učitelji.
 • Ob vstopu v šolo učenci upoštevajo navodila dežurne osebe.
 • Pri vhodu zjutraj dežura oseba, ki usmerja učence in skrbi, da ob vstopu v šolo upoštevajo higienske ukrepe.
 • Učenci, starši ali drugi obiskovalci šole si ob vstopu v šolo ustrezno nadenejo

masko (pokrijejo nosni in ustni predel) in razkužijo roke.

 • Učenci v stavbo vstopajo sami, brez staršev.
 • V podaljšano bivanje po učenca 1., 2. in 3. razreda lahko pridejo starši, vendar upoštevajo objavljen protokol (maska, razkuževanje rok, razdalja), hkrati pa pridejo le do učilnice – v učilnico ne vstopajo.
 • Na poti v učilnico, sanitarne prostore … je potrebno upoštevati talne označbe, ki označujejo ustrezno razdaljo med osebami na poti.
 • Šola vodi evidenco zunanjih obiskovalcev šole, ki se morajo ob vstopu v šolo najprej javiti v tajništvo.
 • Zunanji obiskovalci (ki niso starši), starejši od 15 let, morajo pri vstopu v šolo izpolnjevati pogoj PCT.
 • Govorilnih ur in roditeljskih sestankov se starši udeležijo ob izpolnjevanju pogoja PCT.

III. MATIČNA UČILNICA

 • Pouk poteka v oddelku.
 • Vsakemu oddelku je določena matična učilnica, ki je učenci tudi med odmori ne zapuščajo oz. se učenci posameznih oddelkov med odmori ne mešajo.
 • Pouk tehnike in tehnologije ter gospodinjstva potekata v specializiranih učilnicah.
 • Skladno s priporočili NIJZ se izvajajo ure dodatne strokovne pomoči oziroma individualne in skupinske učne pomoči, vendar se pri tem učenci različnih oddelkov ne združujejo.
 • Dopolnilni in dodatni pouk ter nekateri predmeti se izvajajo v heterogenih

skupinah ob upoštevanju strogih priporočil NIJZ (razdalja), vključno z nošenjem mask.

 • Šola poleg pouka organizira jutranje varstvo in podaljšano bivanje, vendar se učenci ne mešajo ali združujejo z učenci drugih oddelkov, zato so ves čas, že od prihoda v jutranje varstvo in do konca podaljšanega bivanja, v svoji matični učilnici.
 • V kolikor se združevanju ne bo mogoče izogniti, so učenci v isti učilnici ločeni po oddelkih z ustrezno medsebojno razdaljo.
 • V matični učilnici oz. v matičnem oddelku učencem od 1. do 5. razreda nošenje maske ni potrebno, je pa nošenje maske obvezno v skupnih prostorih oz. izven matične učilnice, npr. ob morebitnem združevanju, pri vstopu v šolsko stavbo in na poti do učilnice, na poti v sanitarije … Učenci od 6. razreda dalje maske nosijo ves čas.

IV. IZVAJANJE HIGIENSKIH UKREPOV

 • Vsi dosledno upoštevajo vse higienske ukrepe, na kar učence opozarjajo učitelji v učilnicah in piktogrami v učilnicah in skupnih prostorih (higiena kihanja, kašlja, pogosto umivanje ali razkuževanje rok, čiščenje in razkuževanje površin, ohranjanje medsebojne razdalje, uporaba maske …).
 • Pri učencih od 1. do 3. razreda se prednostno svetuje umivanje rok.
 • Odrasli, zaposleni in starši, so v šolskih prostorih dolžni nositi masko ves čas.
 • Učenci in učitelji se ne zadržujejo pred sanitarnimi prostori, na hodnikih … in se ne združujejo.
 • Učilnice se pogosto zračijo, za okvirno 5-10 min vsako uro, za kar skrbi učitelj, ki je v posamezni učilnici, in sicer pred poukom, med šolsko uro, ob koncu vsake šolske ure, med glavnim odmorom in po pouku, tako da se vsa okna odprejo na stežaj.
 • Zaradi pogostega zračenja učilnic priporočamo, da imajo učenci s seboj dodatna oblačila.

V. IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH DEJAVNOSTI

 • Pouk poteka po urniku v matičnih učilnicah ali na prostem.
 • Pouk se lahko izvaja v specializiranih učilnicah in laboratorijih (npr.

gospodinjstvo, tehnika in tehnologija), ki so pred prihodom nove skupine učencev

temeljito prezračeni, očiščeni in razkuženi.

 • Pouk športa lahko poteka v telovadnici ali dvorani brez mešanja skupin učencev iz različnih oddelkov.
 • Individualna in skupinska učna pomoč/dodatna strokovna pomoč se izvaja ob upoštevanju higienskih ukrepov. V skupino so vključeni učenci istega razreda, če se le da, pa le učenci istega oddelka.
 • Dnevi dejavnosti se izvajajo v šoli, glede na razmere pa lahko tudi drugje.
 • Ekskurzije in šole v naravi se izvajajo odvisno od razmer na destinaciji.
 • Pri vseh oblikah vzgojno-izobraževalnih dejavnosti učitelji vodijo natančne evidence udeleženih učencev.
 • Izvajata se jutranje varstvo (JV) in podaljšano bivanje (PB), tako da se učenci čim manj mešajo ali združujejo z učenci drugih oddelkov.

Jutranje varstvo se bo začelo ob 6.30 (izjemoma ob 6.00; za nujne primere). Učenci bodo od 7.30 dalje v svoji matični učilnici, kjer bodo imeli JV ali bodo začeli s poukom.

Podaljšano bivanje bo potekalo od konca pouka do odhoda učenca domov (skladno s prijavo, ki jo je prejela šola).

VI. PREHRANA

 • Mlajši učenci imajo vse obroke prehrane praviloma v svoji matični učilnici, tako da ne prihaja do mešanja učencev različnih oddelkov.
 • Pripravljene obroke (večinoma enoporcijske) pripravi in mlajšim učencem do učilnice pripelje kuhinjsko osebje, obroke deli učitelj.
 • Pred jedjo si učenci temeljito umijejo roke in razkužijo mize, enako ravnajo po jedi.
 • Umivanje rok, razkuževanje miz usmerja in/ali vodi učitelj.
 • Starejši učenci imajo kosilo v jedilnici po razporedu, ki omogoča upoštevanje higienskih ukrepov.

VII. OB SUMU OKUŽBE

 • Ob učenčevem slabem počutju, ob znakih okužbe oziroma ob sumu okužbe, učitelj učenca izolira od ostalih učencev v oddelku in o tem obvesti vodstvo šole in starše, ki pridejo po učenca.
 • Za nadaljnje postopke se učitelj obrne na vodstvo šole.
 • V primeru potrjene okužbe s SARS-CoV-2 šola ravna v skladu s priporočili in navodili NIJZ.
 • Nadaljnje informacije staršem posreduje ravnatelj ali od njega za to pooblaščena oseba.

VIII. KOMUNIKACIJA

 • Komunikacija med starši in učitelji poteka preko telefona in/ali video povezave.
 • Roditeljski sestanki in govorilne ure lahko potekajo v šoli, vendar ob doslednem upoštevanju pogoja PCT in vseh higienskih ukrepov.

 

 
 

 

 

SIO 2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

http://www.eu-skladi.si/

 

AAI prijava

Za upravljanje z AAI-računi na zavodu je zadolžen Tomaž Bahč, ROID in mu pišite na naslov: tomaz.bahc@guest.arnes.si
 
 
 
 
Dostopnost