V vsakem razredu zadnjega triletja učenec izbere dve uri obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši. Učenec, ki obiskuje glasbeno, baletno ali drugo šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko v celoti ali delno oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.

O oprostitvi odloči ravnatelj. V šolskem letu 2023/24 se bodo izvajali naslednji obvezni izbirni predmeti:

Družboslovno-humanistični sklop

 

7. razred 8. razred 9. razred

gledališki klub

likovno snovanje 1

nemščina 1

ples

likovno snovanje 2

nemščina 2

starinski in družabni plesi

likovno snovanje 3

nemščina 3 

ples

retorika

Naravoslovno-tehnični sklop

 

7. razred 8. razred 9. razred

urejanje besedil

sodobna priprava hrane

šport za zdravje

šahovske osnove

obdelava gradiv – les

poskusi v kemiji

multimedija

šport za sprostitev

šahovske osnove

izbrani šport – odbojka

načini prehranjevanja

računalniška omrežja

šahovske osnove

 

Neobvezni izbirni predmeti

 

V šolskem letu 2023/24 se bo v 1. razredu izvajal neobvezni izbirni predmet angleščina.

Neobvezni izbirni predmeti se bodo izvajali tudi za učence 4., 5. in 6. razreda. Učenec lahko izbere največ dve šolski uri neobveznih izbirnih predmetov na teden. Glede na prijave učencev se bodo izvajali naslednji neobvezni izbirni predmeti.

 4. razred  MŠ Dol 4. razred  PŠ Dolsko

nemščina

 računalništvo

računalništvo

šport

 5. razred  MŠ Dol 5. razred  PŠ Dolsko

nemščina

računalništvo

računalništvo

šport

6. razred 

nemščina

računalništvo

 

(Skupno 2.775 obiskov, današnjih obiskov 1)