Postopek izbire bo odprt od vključno 2. 4. 2024 do vključno 9. 4. 2024

INFORMACIJE O IZBIRNIH PREDMETIH ZA ŠOLSKO LETO 2024/25 in POSTOPEK IZBIRE

VLOGA ZA OPROSTITEV OBISKOVANJA OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

 

Obvezni izbirni predmeti

V vsakem razredu zadnjega triletja učenec izbere dve uri obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši. Učenec, ki obiskuje glasbeno, baletno ali drugo šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko v celoti ali delno oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj.

Ponudba obveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2024/25: 

Družboslovno-humanistični sklop
7. razred 8. razred 9. razred
likovno snovanje 1

nemščina 1

ples

verstva in etika 1

odkrivajmo preteklost mojega kraja

likovno snovanje 2

nemščina 2

starinski in družabni plesi

verstva in etika 2

odrivajmo preteklost mojega kraja

likovno snovanje 3

nemščina 3 

ljudski plesi

retorika

verstva in etika 3

 

Naravoslovno-tehnični sklop
7. razred 8. razred 9. razred
urejanje besedil

sodobna priprava hrane

šport za zdravje

poskusi v kemiji

multimedija

sodobna priprava hrane

šport za sprostitev

izbrani šport – odbojka

načini prehranjevanja

računalniška omrežja

sodobna priprava hrane

 

OPIS PONUJENIH OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV.

 

Neobvezni izbirni predmeti

Neobvezni izbirni predmeti se bodo izvajali tudi za učence 4., 5. in 6. razreda. Učenec lahko izbere največ dve šolski uri neobveznih izbirnih predmetov na teden.

Ponudba neobveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2024/25: 

 4. razred  MŠ Dol 4. razred  PŠ Dolsko
nemščina

računalništvo

nemščina

računalništvo

šport

 5. razred  MŠ Dol 5. razred  PŠ Dolsko
nemščina

računalništvo

nemščina

računalništvo

šport

6. razred 
nemščina

računalništvo

 

OPIS PONUJENIH NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV.

(Skupno 3.154 obiskov, današnjih obiskov 1)