Delo šolske svetovalne službe poteka v skladu s Programskimi smernicami za delo svetovalne službe v osnovni šoli. V tem šolskem letu bo svetovalna služba prioritetno usmerjena v delo z učenci s posebnimi potrebami, z nadarjenimi učenci ter na področje poklicne orientacije in vzgojno-preventivnih dejavnosti.

Kontakt s svetovalno službo je možen preko centralne telefonske številke (01/5647067), na kateri poveste, s kom želite govoriti.

 

SVETOVALNA SLUŽBA
  Ime in priimek Smer izobrazbe Vloga
1. Deja Kuhar pedagoginja vodja svetovalne službe, svetovalna delavka na področju vpisa in koordinatorka učne pomoči, koordinatorka dodatne strokovne pomoči (1. – 6.razred), svetovalka za učence in družine, izvajalka dodatne strokovne pomoči 
2. Julija Božič psihologinja Svetovalna delavka na področju kariernega svetovanja, preventivne dejavnosti ter postopka pridobivanja odločbe učenca s posebnimi potrebami, svetovalka za učence in družine.
3. Ružica Lazarević psihologinja svetovalna delavka na področju dela z nadarjenimi učenci, koordinatorka dela z učenci dodatne strokovne pomoči (7.–9. razred), svetovalka za učence in družine.
4. Sabina Novak socialna pedagoginja izvajalka individualne in skupinske pomoči ter dodatne strokovne pomoči, vodja aktiva DSP
5. Mia Prudo pedagoginja izvajalka dodatne strokovne pomoči, svetovalna delavka na področju socialne pomoči
6. Maja Cerar socialna pedagoginja izvajalka dodatne strokovne pomoči
7. Mateja Grčar psihologinja izvajalka dodatne strokovne pomoči
8. Melita Filo Šuligoj socialna pedagoginja izvajalka dodatne strokovne pomoči
9. Ksenija Kržišnik Ficko pedagoginja izvajalka dodatne strokovne pomoči
10. Katarina Turnšek socialna pedagoginja izvajalka individualne in skupinske pomoči ter dodatne strokovne pomoči
11. Tjaša Kramar socialna pedagoginja izvajalka dodatne strokovne pomoči

 

(Skupno 3.626 obiskov, današnjih obiskov 1)