Delo šolske svetovalne službe poteka v skladu s Programskimi smernicami za delo svetovalne službe v osnovni šoli. V tem šolskem letu bo svetovalna služba prioritetno usmerjena v delo z učenci s posebnimi potrebami, z nadarjenimi učenci ter na področje poklicne orientacije in vzgojno-preventivnih dejavnosti.

Kontakt s svetovalno službo je možen preko centralne telefonske številke (01/5647067), na kateri poveste, s kom želite govoriti.

  Ime in priimek Smer izobrazbe Vloga
1. Špela Debeljak psihologinja vodja svetovalne službe, svetovalna delavka in koordinatorka učne pomoči in dodatne strokovne pomoči ter svetovalka za učence in družine
2. Darja Moder Urbanč socialna pedagoginja svetovalna delavka na področju vpisa in poklicne orientacije, koordinatorka dela z nadarjenimi učenci; izvajalka dodatne strokovne pomoči; šolska in vrstniška mediacija
3. Maša Zemljič pedagoginja izvajalka dodatne strokovne ter individualne in skupinske pomoči, svetovalna delavka na področju socialne pomoči, vodja aktiva DSP
4. Maja Cerar socialna pedagoginja izvajalka dodatne strokovne ter individualne in skupinske pomoči
5. Mateja Grčar psihologinja izvajalka dodatne strokovne ter individualne in skupinske pomoči
6. Nina Fricelj specialna in rehabilitacijska pedagoginja izvajalka dodatne strokovne ter individualne in skupinske pomoči
7. Ksenija Kržišnik Ficko pedagoginja izvajalka dodatne strokovne ter individualne in skupinske pomoči
8. Deja Kuhar pedagoginja izvajalka dodatne strokovne ter individualne in skupinske pomoči (na porodniškem dopustu)
9. Špela Razpotnik inkluzivna pedagoginja izvajalka dodatne strokovne ter individualne in skupinske pomoči
10. Eva Križnik inkluzivna pedagoginja izvajalka dodatne strokovne ter individualne in skupinske pomoči

Dodatno strokovno pomoč izvajata tudi mobilni izvajalki iz OŠ Roje – Manca Sladoje in Lana Černohorski ter mobilna izvajalka iz ZGNL Ljubljana – Mangala Serčič.

(Skupno 2.039 obiskov, današnjih obiskov 1)