Delo šolske svetovalne službe poteka v skladu s Programskimi smernicami za delo svetovalne službe v osnovni šoli. V tem šolskem letu bo svetovalna služba prioritetno usmerjena v delo z učenci s posebnimi potrebami, z nadarjenimi učenci ter na področje poklicne orientacije in vzgojno-preventivnih dejavnosti.

Kontakt s svetovalno službo je možen preko centralne telefonske številke (01/5647067), na kateri poveste, s kom želite govoriti.

IME IN PRIIMEK IZOBRAZBA PODROČJE DELA
Špela Debeljak Psihologinja Učne težave, izvajanje preventivnih dejavnosti, psihološko svetovanje, koordinatorka dela z učenci s posebnimi potrebami
Darja Moder Urbanč Socialna pedagoginja Izvajalka dodatne strokovne pomoči, vpis in prešolanje, poklicna orientacija,  izvajanje preventivnih dejavnosti, delo z nadarjenimi učenci, mediacijski pogovor
Maja Cerar Socialna pedagoginja Izvajalka individualne in skupinske pomoči, NPZ
Monika Stojko Specialna pedagoginja Izvajalka dodatne strokovne pomoči (na porodniškem dopustu)
Mojca Bohinc Specialna pedagoginja Vodja aktiva, izvajalka dodatne strokovne pomoči
Urška Romih Specialna pedagoginja Izvajalka dodatne strokovne pomoči
Špela Krobat Pedagoginja, psihologinja Izvajalka dodatne strokovne pomoči
Sandra Bermanec Psihologinja Izvajalka dodatne strokovne pomoči, začasna spremljevalka
Nataša Polanec Začasna spremljevalka

Dodatno strokovno pomoč učencem nudijo tudi mobilna logopedinja iz OŠ Roje:

IME IN PRIIMEK IZOBRAZBA
Kristina Cigale Logopedinja

 

(Skupno 420 obiskov, današnjih obiskov 1)