Za organizirano uresničevanje interesov staršev se v šoli oblikuje svet staršev. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek šole in vrtca po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Opravlja naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

(Skupno 1.384 obiskov, današnjih obiskov 1)