Projekt: VISIONS2045 – Zmanjševanje Ogljičnega odtisa

 

O PROJEKTU

Javne stavbe v občinah predstavljajo velik vir izpustov toplogrednih plinov, med katere se uvrščajo tudi šole, saj za svoje delovanje porabijo velike količine energije ter proizvajajo relativno veliko odpadkov. Šole sooblikujejo vrednote naših prihodnjih generacij, zato je pomembno, da jih spodbujajo in motivirajo k sodelovanju in vključevanju, saj le tako lahko pridejo do zastavljenega cilja. Projekt podpira šolsko skupnost pri razvoju lastne vizije podnebno nevtralne šole, vključno s konkretnimi ukrepi in njihovim izvajanjem s ciljem zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov. Šola lahko poveže posameznike in jih spodbudi k spremembam, da skupaj dosežejo podnebno nevtralno šolo in tako postanejo prvi v občini in služijo kot dober zgled in spodbuda za druge.

 

KAJ JE PODNEBNO NEVTRALNA ŠOLA?

Najprej opredelimo podnebno nevtralnost: doseganje ravnovesja med toplogrednimi plini, ki jih oddajamo, in tistimi, ki se absorbirajo iz ozračja. Da bi to ravnovesje dosegli, moramo zelo natančno preučiti naše emisije toplogrednih plinov na različnih področjih naše družbe po vsem svetu. Razmišljati je potrebno o izogibanju in zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, kjer koli je to mogoče.

Podnebno nevtralna šola torej opisuje šolsko skupnost, ki ne izpušča nobenih škodljivih toplogrednih plinov, zlasti CO2 v ozračje.

 

Morda se vprašate, kje pa se šola začne in kje konča?

Šolsko skupnost sestavlja veliko različnih deležnikov, kot so učitelji in vodstvo šole, učenci in njihovi starši, upravitelji stavbe in tudi vi ste lahko del nje. Ker se podnebna nevtralnost ne ustavi na mejah šolskega dvorišča, ampak zahteva povezovanje različnih področij delovanja.

 

Cilj je zmanjšanje ali celo izničenje emisij na naslednjih področjih:

  • raba energije za ogrevanje
  • raba električne energije
  • poraba vode in uporaba deževnice
  • ozelenitev šolskega dvorišča in fasade
  • odpadki in varovanje virov
  • prehrana in šolska kosila
  • mobilnost, kot je pot v šolo in razredni izleti.

 

Podnebno nevtralna šola ima vzpostavljeno redno izobraževanje o trajnostnem razvoju in ima razvite strategije o tem, na kakšen način komunicirati o podnebnih vprašanjih navznoter in navzven, da bi omogočili in utrdili spremembe zavesti in vedenja. Ta proces se začne z analizo trenutnega stanja šole in razvojem skupne vizije z natančnimi koraki, kako postati podnebno nevtralna šola ter začeti z uvajanjem sprememb.

 

Več o samem projektu si lahko preberete na spletni strani:

http://www.kssena.si/sl/projektno-delo/eu-projekti-v-teku/257-visions-2045

(Skupno 46 obiskov, današnjih obiskov 1)