Vabimo vas na 1. sejo Sveta staršev Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani v šol. letu 2019/2020,

ki bo v TOREK, 24. SEPTEMBRA 2019,
ob 16.30 za predstavnike staršev vrtca

DNEVNI RED:
1. Letni delovni načrt za vrtec 2019/2020.

2. Razno.

in
ob 17. 30 za vse predstavnike sveta staršev
v jedilnici na matični šoli v Dolu.

DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Potrjevanje zapisnika ter pregled izvršitve sklepov 2. seje Sveta staršev z dne 15.5.2019.
3. Soglasje k zbiranju predlaganih prispevkov za likovni material, ovijanje učbenikov in materialov za OPB.
4. Obravnava Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/20 in oblikovanje mnenja.
5. Razprava o Poročilu o uresničevanju letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/19.
6. Seznanitev o delu Sveta staršev ter potrditev sprememb Pravil o delu Sveta staršev skladno s predlogi, ki so bili podani na seji 15.5.2019.
7. Razno, pripombe in predlogi staršev.

Predsednik Sveta staršev zavoda
Jure Rabič, l.r.

Gradivo:

Vabilo na 1. sejo sveta staršev v šolskem letu 2019_2020

K točki 2: Zapisnik 2. seje sveta staršev 2018-19 in Zapisnik 2. seje sveta staršev 2018-19_VRTEC

K točki 4: Letni delovni načrt šole_2019_20_nelektorirano in LDN_Vrtec_2019_2020_nelektorirano

K točki 5: Poročilo o uresničevanju LDN 18_19 in Poročilo o realizaciji LDN za 2018_2019 za vrtec

K točki 6: Pravila o delu Sveta Staršev

(Skupno 318 obiskov, današnjih obiskov 1)