PRIIMEK IN IME E-NASLOV  
Pečan  Gregor gregor.pecan@guest.arnes.si ravnatelj
Klander Merc  Janja janja.klander@guest.arnes.si pomočnica ravnatelja
Jerše  Damjana damjana.jerse@guest.arnes.si pomočnica ravnatelja
Lupše  Metka osjm.dol@guest.arnes.si tajnik VIZ
     
Bahč  Tomaž tomaz.bahc@guest.arnes.si računalnikar organizator informacijski dejavnosti
Bat  Mojca mojca.bat@siol.net  
Bat  Vesna vesna.bat@gmail.com  
Bevc  Milva milva.bevc@guest.arnes.si  
Bokalič  Mira mira.bokalic@guest.arnes.si  
Cerar  Maja maja242@gmail.com svetovalna služba vrtec
Cvelbar  Tatjana tatjana.cvelbar@guest.arnes.si  
Debeljak  Špela spelon.debeljak@gmail.com svetovalna služba šole
Dolinar  Lidija lidija.prasnikar@gmail.com  
Dukarič  Darja darja.dukaric@guest.arnes.si  
Grčar  Mateja mateja.grcar1@guest.arnes.si  
Grčar  Saša sasa.grcar@guest.arnes.si  
Grgasović  Rok rok.grgasovic@gmail.com  
Grofelnik  Marjeta marjeta.grofelnik@guest.arnes.si  
Gruden  Mojca mojca.gruden@guest.arnes.si  
Hršak  Katarina Kaja hrsak.katarinakaja@gmail.com  
Hudi  Karmen karmenjuvan@gmail.com  
Ivanovič  Andrej andrej42@gmail.com  
Kocjan Nina nina.kocjan@gmail.com  
Koščak  Veronika veronika.koscak@guest.arnes.si  
Krumpak Sara saraa.krumpak@gmail.com  
Kržišnik Ficko Ksenija ksenija.krzisnik@guest.arnes.si  
Kuhar  Deja deja.kuhar@gmail.com  
Larsson  Martina mimi.larsson1993@gmail.com  
Lebar  Aleš lebarmeister@gmail.com  
Leben Tamara tamara.lasic@gmail.com  
Lovše Pepelnak  Nataša natasa.lovse@siol.net  
Majdič  Tatjana tatjana.majdic@guest.arnes.si  
Malavašič  Ana ana.malavasic@gmail.com  
Malec  Maja maja_malec@yahoo.com  
Markovič  Katarina katarina1.markovic@gmail.com  
Marter  Jožica jozica.marter@gmail.com  
Maver  Simona simona.maver1@gmail.com  
Meden Fuchs  Lilijana lilijana.meden@guest.arnes.si  
Miklavc  Zvonka zvonka.miklavc@gmail.com  
Moder Urbanč  Darja darja.moder-urbanc@guest.arnes.si  
Peklaj Zibelnik  Andreja andrika.z@gmail.com  
Pirc  Tadeja tadeja.pirc@guest.arnes.si  
Pivk  Marinka marinka.pivk1@guest.arnes.si  
Polanec  Nataša natasa.polanec@gmail.com  
Primc Nejc nejc12.primc@gmail.com  
Pugelj  Tina tina.pugelj@guest.arnes.si  
Rabič Tina tina.rabic1@gmail.com  
Rebolj  Vesna vesna.rebolj007@gmail.com  
Romih  Urška u.romih@gmail.com  
Santl Anja anja.santl1@gmail.com  
Setnikar  Saša sasa.setnikar1@guest.arnes.si  
Skubic  Barbara barbara.skubic@guest.arnes.si  
Slabanja Robert robert.slabanja@guest.arnes.si  
Starovasnik Tamara tamarastarovasnik@gmail.com  
Strnad Ajda ajda.strnad2@gmail.com  
Sušnik  Simona simona.susnik1@gmail.com  
Šimonka  Ajda ajda.horvat@gmail.com  
Šincek Tatijana tanja.sincek@gmail.com  
Šinkovec Tjaša proftjasasinkovec@gmail.com vodja prehrane v vrtcu
Števančec  Danica danicastev@gmail.com  
Tabor  Leon leontabor@gmail.com  
Tisaj  Elizabeta elizabeta.tisaj@t-2.si  
Tkalec Zoran  Mojca mojca.tkalec-zoran@guest.arnes.si vodja šolske prehrane
Toplišek Kaja kaja.toplisek@gmail.com  
Tratnik Luka lukatra@gmail.com  
Valenčak  Mojca mojca85.valencak@gmail.com  
Vidic  Manca manca.vidic92@gmail.com  
Vintar  Andreja andrejavintar81@gmail.com  
Vrhovec  Romana romana.vrhovec@gmail.com  
Vukanac  Daša dasa.vukanac@gmail.com  
White  Robert robertwhiteslovenia@gmail.com  
Zabret  Janja j.zabre@gmail.com  
Zalaznik  Ana ana.klemencic@gmail.com  
Zapušek  Alenka alenka.semen@gmail.com  
Zemljič, Maša m.zemljic1@gmail.com svetovalna služba  – subvencije
Zorman  Tina zorman.tina@gmail.com  
Zupan  Tit tit.zupan@gmail.com  
Žagar Ajda zagar.ajda@hotmail.com  
Železnik Boštjan bostjan.zeleznik@guest.arnes.si  
Žerovec  Teja tejazerovec@gmail.com  
Žerovnik  Dagmar dagmar.prijatelj@gmail.com  
Žibert  Marjeta marjetkazibert@gmail.com  
Žižek  Špela spelazizek@gmail.com  
Žnidaršič  Andreja andreja_znidarsic@yahoo.com  
(Skupno 7.287 obiskov, današnjih obiskov 10)