Vabimo vas na 9. sejo sveta zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani, ki bo

v TOREK, 25. SEPTEMBRA,

                      OB 17.30  URI V ZBORNICI  MATIČNE ŠOLE

                        JANKA MODRA, DOL  PRI  LJUBLJANI

Predlog dnevnega reda:

  1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
  2. Potrditev zapisnika 8. seje sveta zavoda z dne 7. 6. 2018.
  3. Obravnava in sprejem Poročila o uresničevanju letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/2018.
  4. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/19.
  5. Pobude in predlogi članov sveta.

Predsednica Sveta zavoda:

Mihaela Mekše, l.r.

Gradivo:

VABILO

K točki 2: Zapisnik 8. seje Sveta zavoda

K točki 3: Poročilo o uresničevanju letnega delovnega načrta šole_2017_18   Poročilo o uresničevanu LDN za 2017-2018 vrtec

K točki 4: Letni delovni načrt šole_2018_19 LDN vrtca 2018-19

 

 

(Skupno 136 obiskov, današnjih obiskov 1)