Vabimo vas na  7. sejo sveta Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani,
ki bo V TOREK, 27. MARCA 2018  OB 17.30 URI

V ZBORNICI  MATIČNE ŠOLE JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI

          DNEVNI RED:

  1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
  2. Obravnava in potrditev zapisnika 5. redne seje sveta zavoda z dne 27.9.2017 in 6. korespondenčne seje z dne 10.11.2017.
  3. Obravnava in sprejem Letnega poročila o delu zavoda, katerega del je tudi poročilo o uresničevanju LDN za preteklo šolsko leto.
  4. Seznanitev s Finančnim načrtom zavoda za leto 2018.
  5. Seznanitev s Poročilom o sodelovanju ravnatelja z organi zavoda.
  6. Obravnava in sprejem samoevalvacijskega poročila.
  7. Določitev delovne uspešnosti ravnatelja za leto 2017.
  8. Razno.

Predsednica sveta zavoda
Mihaela Mekše l.r.

Gradivo:

Vabilo na 7. sejo sveta zavoda

K točki 2: Zapisnik 5. seje Sveta zavoda in Zapisnik 6. seje (korespondenčne) Sveta zavoda

K točki 3: Računovodsko poročilo 2017Obrazci k računovodskemu poročiluPoročilo-o-uresničevanju-LDN-šole-2016_17

K točki 4: Finančni načrt za leto 2018

K točki 5: Poročilo o sodelovanju ravnatelja z organi zavoda 2016_17

K točki 6: Samoevalvacija_utemeljitev_16_17

(Skupno 96 obiskov, današnjih obiskov 1)