Vabimo vas na  4. sejo Sveta Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani, ki bo

V PONEDELJEK, 12. JUNIJA 2017  OB 17.00 URI V ZBORNICI 

MATIČNE ŠOLE JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI

DNEVNI RED:

  1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
  2. Obravnava in potrditev zapisnika 3. redne in korespondenčne seje Sveta zavoda z dne 27.3.2017 in 23.5.2017.
  3. Obravnava pritožb glede sprejema otrok v vrtec.
  4. Obravnava sprememb sistemizacije delovnih mest zavoda OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani, v delu, ki se nanaša na knjižnico Jurija Vege in podaja soglasja.
  5. Razno

 

Gradivo:

Vabilo

K točki 2: Zapisnik 3. seje Sveta zavoda

in Zapisnik korespondenčne seje Sveta zavoda

K točki 3: Prejeti pritožbi in prošnja

K točki 4:

Predsednica sveta zavoda

Mihaela Mekše l.r.

(Skupno 76 obiskov, današnjih obiskov 1)