Vabim vas na 1. sejo Sveta staršev Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani v šol. letu 2023/2024, ki bo 

v četrtek, 28. septembra ob 16.30 uri v prostorih jedilnice matične šole OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani.

 

DNEVNI RED

 

  1. Pozdrav in predstavitev v.d. ravnateljice.
  2. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
  3. Konstituiranje sveta staršev, izvolitev predsednika sveta staršev in njegovega namestnika.
  4. Obravnava in potrditev zapisnika 4. seje sveta staršev z dne 17. 5. 2023.
  5. Obravnava Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2023/24 in oblikovanje mnenja.
  6. Razprava o Poročilu o uresničevanju letnega delovnega načrta za šolsko leto 2022/23.
  7. Pridobitev soglasja za zbiranje prispevkov za material za likovni pouk in material v OPB.
  8. Razno, predlogi in vprašanja.

 

 

Miša Stržinar,

v.d. ravnateljice

Vabljeni:

  • člani Sveta staršev
  • pomočnici v.d. ravnateljice, ga. Zdenka Peklaj in ga. Tanja Marčič

 

Priloge: 

K točki 4:

Zapisnik 4. seje Sveta staršev 2022_23, 17.5.2023 

K točki 5:

Poročilo o uresničevanju LDN 2022_23, OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani

Poročilo o uresničevanju LDN vrtca za šol. leto 2022-23 

K točki 6:

Letni delovni načrt šole 2023_24 OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani

Letni delovni načrt vrtca za šol. leto 2023-24

 

(Skupno 324 obiskov, današnjih obiskov 1)