Vabimo vas na 4. sejo Sveta staršev Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani v šol. letu 2022/2023, ki bo 

v sredo, 17. maja ob 17.30 uri v prostorih jedilnice matične šole OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani.

 

DNEVNI RED

  1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
  2. Obravnava in potrditev zapisnika 3. seje sveta staršev z dne 21. 3. 2023.
  3. Obravnava predloga cenika učnih gradiv za šolsko leto 2023/2024.
  4. Poročilo predstavnikov v Svetu zavoda.
  5. Poročilo o delovanju šolskega sklada.
  6. Pobude in predlogi staršev.
Anja Divjak,
predsednica Sveta staršev OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani
 
Priloge: 
 
(Skupno 115 obiskov, današnjih obiskov 1)
 

Oznake: ,