Vabimo vas na 11. sejo sveta zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani, ki bo

v ČETRTEK, 29. SEPTEMBRA 2022,

OB 18.  URI V ZBORNICI MATIČNE ŠOLE V DOLU

 

Predlog dnevnega reda:

  1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
  2. Potrditev zapisnika 9. seje sveta zavoda z dne 13. 4. 2022 in seje sveta zavoda z dne 10. 6. 2022.
  3. Obravnava in sprejem Poročila o uresničevanju letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/2022.
  4. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2022/2023.
  5. Obravnava in potrditev predloga cenika oddaje prostorov, cenika izdaje duplikatov spričeval in drugih uradnih listin ter cenika prehrane.
  6. Razpis nadomestnih volitev predstavnika v svet zavoda.
  7. Pobude in predlogi članov sveta.

 

Predsednica sveta zavoda

Erika Frantar

 

Vabilo na 11. sejo sveta zavoda sept. 2022

Gradivo: 

k točki 2: Zapisnik 9. seje Sveta zavoda_13. 4. 2022

Zapisnik 10. (korespondenčne) seje Sveta zavoda

k točki 3: Poročilo o uresničevanju LDN 2021-22 OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani

Poročilo LDN vrtca 2021-22

k točki 4: Letni delovni načrt šole 2022_23 OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani

LDN vrtca 2022-23

 

(Skupno 207 obiskov, današnjih obiskov 1)