Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9.r obvezno. Izvajalo se bo iz treh predmetov: slovenščine, matematike in angleščine (6. in 9.r).

Nacionalno preverjanje znanja se izvede v enem roku. V kolikor se učenec iz kakršnega koli razloga ne more udeležiti NPZ v predvidenem roku, NPZ iz tistega predmeta ne opravlja. NPZ se bo izvedel v klasični obliki (na papirju).

 

DATUMI IN URA OPRAVLJANJA NPZ

Predmet

 

SLOVENŠČINA MATEMATIKA ANGLEŠČINA (6. in 9.r)

Datum

 

 

SREDA, 4. 5. 2022

 

 

PETEK, 6. 5. 2022

 

TOREK, 10. 5. 2022

Čas

 

8.30 – 9.30 8.30 – 9.30 8.30 – 9.30

 

POTEK PREVERJANJA ZNANJA

 1. Nacionalno preverjanje znanja poteka v obliki pisnega preizkusa
 2. Čas reševanja pri posameznem predmetu je 60 minut brez odmora.
 3. Na dan preverjanja se učenci zberete pred jedilnico v avli šole najkasneje ob 10. Na oglasni deski v avli preverite, v katero skupino in kateri prostor ste razvrščeni, nato pred ustrezno učilnico počakate nadzornega učitelja.
 4. Z nadzornim učiteljem vstopite v učilnico ob 8.15.
 5. Ob prihodu v učilnico svoje osebne predmete (tudi ročno uro) odložite na za to določeno mesto (npr. mizo ob vhodu).
 6. Od 8.15 do 8.30 poteka razporeditev po v naprej določenem sedežnem redu, razdeljevanje testnih pol, lepljenje šifer in podajanje navodil za reševanje testa znanja.
 7. Preverjanje znanja poteka od 8.30 – 9.30. Po začetku preverjanja znanja, torej po 8.30, vstop v učilnico ni več mogoč! V primeru zamude počakate pri nadzornem učitelju pred učilnico.
 8. Od 9.30 do 9.55 poteka pogovor o nalogah NPZ ali druge dejavnosti. Učenci s podaljšanim časom pisanja nadaljujejo z reševanjem testa znanja do 10.00 oz. po potrebi, zato mora biti do takrat na šoli zagotovljena tišina!
 9. Od 10.15 dalje poteka v 6.r pouk po urniku, v 9.r pa dnevi dejavnosti (ND, KD, TD).

Med preverjanjem bo v učilnici prisoten en nadzorni učitelj. Drugi nadzorni učitelj bo na hodniku pred učilnico. V učilnici bo nadzorni učitelj po vnaprej pripravljenem sedežnem redu določil, kam se boste usedli. Dosledno upoštevajte tudi vsa ostala navodila nadzornih učiteljev!

 

RAZPOREDITEV UČENCEV PO SKUPINAH

Učenci boste v času preizkusa znanja razdeljeni v več skupin in sicer po abecednem redu seznama vseh učencev 6. oz. 9. razreda (ne po oddelkih). Učenci, ki imate prilagojeno preverjanje znanja, NPZ opravljate individualno ali v manjši skupini v posebnem prostoru, ki je naveden na ločenem seznamu.

Razpored učencev po posameznih skupinah si ogledate na dan preverjanja znanja na oglasni deski v avli šole, objavljeni pa bodo tudi na vratih učilnic, v katerih bo potekalo preverjanje znanja. Vsak učenec mora na dan preverjanja že pred začetkom preverjanja vedeti, v katero skupino sodi in v kateri učilnici bo izpolnjeval test znanja.

 

DOVOLJENI PRIPOMOČKI

 • Pri vseh predmetih za reševanje nalog lahko uporabljate le modro ali črno pisalo (kemični svinčnik ali nalivno pero). Prepovedana je uporaba pisal piši – briši!
 • Uporaba korekturnih sredstev (brisalec, Edigs ipd.), ni dovoljena.
 • Pri matematiki boste uporabljali navadni svinčnik SAMO za risanje oz. načrtovanje.

Pri matematičnem preizkusu za risanje oz. načrtovanje poleg zgoraj navedenega potrebujete še:

·  radirko,

·  šilček,

·  geotrikotnik,

·  ravnilo,

·  šestilo.


Sposojanje geometrijskega orodja med pisanjem naloge ni dovoljeno!

Uporaba žepnega računala in drugih pripomočkov ni dovoljena!

Na dan preverjanja morate imeti s seboj vse potrebne pripomočke.

Navodila in nasveti za reševanje, izbor geometrijskih obrazcev (formul), kvadratov nekaterih števil, nekaterih približkov stalnic (konstant) in matematičnih znakov so sestavni del preizkusa znanja.

 

DOSEŽKI (REZULTATI) NPZ

Državni izpitni center bo 9.r od 31. 5. do 2. 6. 2022  in 6.r od 7.6. do 9.6.2022 omogočil šolam, učencem ter staršem dostop do elektronsko ovrednotenih preizkusov znanja in izpisa dosežkov (v obliki pdf). Do rezultatov, objavljenih na spletni stani http://npz.ric.si, boste lahko v navedenem obdobju dostopali tudi od doma s pomočjo šifre učenca, ki jo prejmete prvi dan opravljanja NPZ, in učenčeve številke EMŠO.

Z rezultati preverjanja znanja boste učenci seznanjeni pri urah matematike, slovenščine in angleščine v času objave rezultatov. Starši bodo lahko uveljavili pravico do vpogleda v ovrednotene pisne naloge NPZ ob prisotnosti učitelja in sicer za učence 9.r. dne 2.6.2022 ter za učence 6.r dne 9.6.2022.

DODATNE INFORMACIJE o NPZ najdete na spletni strani šole ter v brošuri Nacionalno preverjanje znanja – informacije za učence in starše, dostopni v elektronski obliki na spletni strani Ric-a http://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/

                                                                                                

Maja Cerar                                                                                         Gregor Pečan

namestnica ravnatelja za NPZ                                                            ravnatelj

(Skupno 481 obiskov, današnjih obiskov 1)