Spoštovani učenci[1], spoštovani starši!

 

Postopoma se pripravljamo na organizacijo naslednjega šolskega leta, v okvir česar spada tudi izbira izbirnih predmetov. Pripravili smo ponudbo neobveznih in obveznih izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto, med katerimi bodo učenci lahko izbirali. Ponudba vključuje tudi predstavitev posameznih izbirnih predmetov, da bo odločitev nekoliko lažja.

 

Tako kot lansko šolsko leto bomo postopek izbire tudi v tem šolskem letu izpeljali v okviru eAsistenta, kjer bo objavljena ponudba izbirnih predmetov in učenci jih bodo izbrali tako, da bodo razvrstili samo predmete, ki jih želijo obiskovati, zaželenost pa bodo učenci rangirali. Aplikacija bo sama zavrnila izbiro obveznega izbirnega predmeta, ki ga učenec ne more več izbrati (ker ga je že obiskoval).

 

Postopek izbire bo odprt od vključno 13. 4. 2022 do vključno 30. 4. 2022.

 

Prilagamo navodila za postopek izbire v eAsistentu: Navodila

Za morebitne tehnične težave se lahko preko eAsistenta obrnete na g. Tomaža Bahča.

a) NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI so namenjeni učencem bodočega, 4., 5. in 6. razreda – ponudba

 • Učenec lahko izbere največ 2 uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.
 • Vsak predmet se izvaja 1 uro tedensko. Izjema je tuji jezik, ki se izvaja 2 uri tedensko.
 • Izvajali se bodo samo predmeti, za katere bo dovolj prijavljenih učencev, to je vsaj 12 učencev.
 • Označiti je potrebno, ali učenec želi obiskovati 1 uro ali 2 uri neobveznih izbirnih predmetov tedensko, ali izbirnih predmetov ne bo obiskoval.
 • Predmete, ki jih je že obiskoval, lahko ponovno izbere.
 • Učenec, ki izbere neobvezni izbirni predmet, mora neobvezni izbirni predmet obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu.
 • Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti. Zaključne ocene se vpišejo v spričevalo.
 • Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.

 

b) NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA je namenjen učencem bodočega, 7., 8. in 9. razreda – ponudba

 • Učenec lahko izbere (ni nujno izbrati!) neobvezni izbirni predmet tuji jezik nemščina.
 • Neobvezni izbirni predmet nemščina se izvaja 2 uri tedensko.
 • Označiti je potrebno, ali učenec želi obiskovati neobvezni izbirni predmet nemščina.
 • Priporočamo, da tisti, ki se bodo odločili za obvezni izbirni predmet nemščina, tega predmeta kot neobveznega ne izberejo.
 • Predmet se bo izvajal, če bo dovolj prijavljenih učencev.
 • Učenec, ki izbere neobvezni izbirni predmet, mora neobvezni izbirni predmet obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu.
 • Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti. Zaključne ocene se vpišejo v spričevalo.
 • Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.

 

c) OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI so namenjeni učencem bodočega, 7., 8. in 9. razreda  – ponudba

 • Učenec mora izbrati 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem pisno soglašajo starši.
 • Vsak predmet se izvaja 1 uro tedensko. Izjema je tuji jezik (nemščina), ki se izvaja 2 uri tedensko.
 • Izvajali se bodo samo predmeti, za katere bo dovolj prijavljenih učencev.
 • Predmetov, ki jih je učenec že obiskoval, ne more ponovno izbrati.
 • Učenec, ki izbere neobvezni izbirni predmet, mora neobvezni izbirni predmet obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu.
 • Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti. Zaključne ocene se vpišejo v spričevalo.
 • Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.
 • Učenec, ki bo obiskoval glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na pisni predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih (enega ali obeh oz. ene ali dveh ur tedensko). V tem primeru starši podajo pisni predlog (na obrazcu), na podlagi katerega bo učenec oproščen obiskovanja izbirnih predmetov, do 23. 9. 2022 pa je razredniku potrebno oddati potrdilo o vpisu v glasbeno šolo z javno veljavnim programom.

 

 

[1] Zapis v moški slovnični obliki se enakovredno uporablja za oba spola.

(Skupno 260 obiskov, današnjih obiskov 1)