Vabimo vas na 9. sejo sveta zavoda OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani, ki bo

v SREDO, 13. APRILA 2022, ob 18. uri,

v zbornici matične šole na Vidmu 17, Dol pri Ljubljani.

Predlog dnevnega reda:

  1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
  2. Pregled izvrševanja sklepov in potrditev zapisnika 8. redne seje sveta zavoda z dne 14. 10. 2021.
  3. Obravnava in sprejem Letnega poročila o delu zavoda, katerega del je tudi poročilo o uresničevanju LDN za preteklo šolsko leto.
  4. Obravnava in sprejem Finančnega načrta zavoda za leto 2022, ki vsebuje tudi kadrovski načrt.
  5. Obravnava in sprejem poročila o sodelovanju ravnatelja z organi zavoda.
  6. Obravnava in sprejem samoevalvacijskega poročila.
  7. Predlog spremembe cen prehrane.
  8. Pobude in predlogi članov sveta.
  9. Delovna uspešnost ravnatelja.

Predsednica sveta zavoda

Erika Frantar

Vabilo na 9. sejo sveta zavoda april 2022

Gradivo:

K točki 2: Zapisnik 8. seje Sveta zavoda

K točki 3: 03 Letno poročilo o delu zavoda

K točki 4: 04 -2 Obrazložitev k FINAČNEMU NAČRTU 2022

04 -1 tabela – Finančni načrt OŠ 2022

04 -2 KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2022

K točki 5: 05 Poročilo o obsegu in kakovosti sodelovanja z organi zavoda_2020_21

K točki 6: 06 Samoevalvacijsko porocilo 2022

K točki 7: 07 CENE ŠOLSKE PREHRANE_april_22

K točki 9: 09 Poročilo za delovno uspešnost

09 – 1 Okrožnica RDU

(Skupno 331 obiskov, današnjih obiskov 1)