Izbrani osnovnošolci in srednješolci Ljubljane in okolice so se na pobudo Zveze prijateljev mladine v četrtek, 14. 10. 2021, zbrali na Gospodarskem razstavišču in vse dopoldne zavzeto razpravljali, kako bi s svojim delom čim bolj koristili skupnosti. Izmenjali so izkušnje in ugotavljali, kje lahko naredijo največ.

V ŠOLI

Delavnica o ocenjevanju je pokazala, da bi bilo potrebno poenotiti ocenjevanje po vsej državi. Za primer so vzeli glasbo, kje nekateri dobijo oceno iz petja, drugi iz teorije … Takšne ocene po njihovem mnenju niso pravične. Razpravljali so tudi o teži ocene iz npr. likovne umetnosti in fizike. Nekateri so zagovarjali teorijo splošne izobrazbe in enakost vseh ocen. Drugi so utemeljevali, da dijaku, ki se vpiše na fiziko ali matematiko, ne sme zniževati točk ocena iz športne ali likovne vzgoje.

Mladi se zavedajo odtujenosti, ki je zdaj še posebej težak problem. Rešitve vidijo v spodbujanju k druženju s socialnimi veščinami, socialnimi dnevi dejavnosti, team buildingom za učence.

Nekaj kritičnih pripomb so naslovili na učne načrte. Učenje teorije bi omejili, primanjkljaj pa nadomestili s praktičnimi načini izobraževanja, kot so poizkusi, uprizoritve predstav oz. dogodkov, terensko delo …

Uvedli bi stopenjski sistem šolanja, kar bi nekaterim omogočilo več znanja, drugim usvojiti temeljna znanja. Nekateri so izrazili dvome s protiargumenti; da bi prišlo do diskriminacije. V preteklosti je tak sistem šolanja zmotil številne starše.

Izpostavili so težavo nedotakljivosti učencev s statusom športnika, saj se ta pridobi pod različnimi pogoji. Za nekatere je dovolj, da na začetku leta opravijo nekaj treningov. Spet drugi status športnika zelo težko pridobijo zaradi visokih kriterijev.

Za lažje izvajanje pouka predlagajo, da vsak učenec dobi tablični računalnik za delo v šoli ter s programom, ki bi omejeval določene vsebine (igre, socialna omrežja).Tako bi ohranjali okolje in finančno razbremenili starše.

SODIŠČE

V primeru ločitve ob dodelitvi skrbništva upoštevati otrokovo mnenje, saj so otroci tisti, na katere bo imela odločitev sodišča največji vpliv. Prav tako vzgoja v rejniških družinah pomembno vpliva na otrokov osebnostni razvoj.

Da bi se otroci lahko vključevali v sodne dogodke, predlagajo več izobraževanja pri predmetu Etika in družba.

ZDRAVSTVO

Zdravnik naj se posveča otroku, starše pa vključi le na otrokovo željo.

Menimo, da se današnji otroci ne zavedajo pomena spanca. Raba elektronskih naprav predstavlja velik problem v sodobni družbi in je pogost vzrok za zasvojenost. Pomanjkanje spanca pomeni utrujenost, slabšo koncentracijo, na dolgi rok postopoma uničuje imunski sistem, podvoji tveganje za raka, saj se telo med spanjem obnavlja. Sledi še razvoj Alzheimerjeve in drugih bolezni.

Z ozaveščanjem otrok in staršev bi omejili posledice nezadostnega spanca.

Mlade in njihove zakonite zastopnike (starše, zakonite skrbnike) bi morali poučiti o negativnem vplivu prepovedanih substanc na seminarjih in predavanjih. Mladi posegajo po njih zaradi čustvenih stisk, pritiska sovrstnikov in želje po popularnosti. Droge so vse lažje dostopne.

Veliko otrok se spopada s čustvenimi stiskami, slabo samopodobo celo depresijo, samopoškodbe … Starši znakov psihične nestabilnosti ne opazijo ali jih ne znajo razbrati. Zaradi predsodkov v družbi ne želijo oz. ne upajo poiskati pomoči.

Uvedba pregleda psihičnega stanja otroka (pogovor s psihologom) na sistematskem pregledu bi bil lahko prvi korak k učinkovitem in pravočasnem prepoznavanju stisk.

LOKALNO OKOLJE: SODELOVANJE OTROK

Otroci bi lahko izražali svoje želje ob sprejemanju in dodelitvi participativnega proračuna, podajali mnenja ob gradnji infrastruktur in drugih objektov, še posebej tistih, ki so namenjeni njihov uporabi (npr. igrišča, šola, parki ipd.).

Z vključevanjem v organizacijo in odločanje o projektih lokalne skupnosti bi dobili občutek pripadnosti, odgovornosti in samostojnosti. Sodelovanje bi otrokom prineslo izkušnje, pogum in samozavest. Vključevanje bi moralo biti prostovoljno. V občinskih svetih bi zastopali interese mladih v občini.

Na igriščih bi omejili starost, da bi se izognili konfliktom in poškodovanju igral.

DRUGI PREDLOGI (nepovezani z razpravo)   TUTORSTVO

Starejši učenci bi mlajšim predajali izkušnje, hkrati pa krepili socialne stike, saj nekateri otroci zelo težko navežejo stike s sovrstniki in drugimi učenci. Mlajši učenci bi ta čas izkoristili za učenje nove snovi in s tem pridobivali novo znanje, starejši pa bi ponavljali in obnavljali znanje snovi iz preteklih let.

Predsednik Republike Slovenije je ob koncu obiskal delavnice »Naše mnenje šteje« ter v dialogu z mladimi poudaril »če si bomo pomagali, bomo zmagovali«.

(Skupno 264 obiskov, današnjih obiskov 1)