Vabimo vas na 1. sejo Sveta staršev OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani v šol. letu 2020/2021, ki bo v
SREDO, 30. SEPTEMBRA 2020,
ob 17.00 v dvorani matične šole.

DNEVNI RED:

  1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
  2. Konstituiranje sveta staršev, izvolitev predsednika sveta staršev in njegovega namestnika.
  3. Potrjevanje zapisnika ter pregled izvršitve sklepov 2. seje Sveta staršev v šolskem letu 2019/2020 z dne 27.5.2020 in izredne seje z dne 23. 6. 2020.
  4. Volitve treh predstavnikov staršev v svet zavoda OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani.
  5. Soglasje k zbiranju predlaganih prispevkov za likovni material in materialov za OPB.
  6. Obravnava Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/2021 in oblikovanje mnenja.
  7. Razprava o Poročilu o uresničevanju letnega delovnega načrta za šol. leto 2019/2020.
  8. Razno, pripombe in predlogi staršev.

Ravnatelj, Gregor Pečan

(Skupno 332 obiskov, današnjih obiskov 1)