Vabimo vas na 1. konstitutivno sejo sveta zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani, ki bo
v SREDO, 30. SEPTEMBRA 2020,
OB 19.00 URI V DVORANI MATIČNE ŠOLE

Predlog dnevnega reda:

  1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
  2. Konstituiranje sveta zavoda, izvolitev predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika.
  3. Potrditev zapisnika 15. korespondenčne seje sveta zavoda z dne 28. 4. 2020 in 16. korespondenčne seje sveta zavoda z dne 24. 6. 2020.
  4. Obravnava in sprejem Poročila o uresničevanju letnega delovnega načrta za šolsko leto 201/2020.
  5. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/2021.
  6. Pobude in predlogi članov sveta.
(Skupno 217 obiskov, današnjih obiskov 1)